Aktualności

Szkolenia służby dyżurnej garnizonu mazowieckiego

Data publikacji 17.10.2017

W miesiącach wrześniu i październiku br. został przeprowadzony cykl szkoleń dla 170 funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe na stanowisku dyżurnego.

Komórką odpowiedzialną za organizację i przebieg szkolenia był Sztab Policji KWP we współpracy z przedstawicielami komórek KWP. Zakres tematyczny szkolenia obejmował całokształt zagadnień związanych z pracą dyżurnego jednostki na stanowisku kierowania.

Z funkcjonariuszami podczas szkolenia spotykał się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz. Podczas swojej wypowiedzi podkreślił, że praca na stanowisku kierowania jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem i musi być wykonywana przez doświadczonych i dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy. Zaakcentował również, że pod nieobecność kierownictwa jednostki Policji to na dyżurnym ciąży odpowiedzialność za podejmowanie kluczowych decyzji. Na koniec podziękował dyżurnym za profesjonalizm i duże zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków.

Biorąc pod uwagę zmiany kadrowe na stanowiskach kierowania, podstawowym celem przedsięwzięcia było omówienie zmian w przepisach resortowych oraz zwrócenie uwagi na poprawność wprowadzania danych do aplikacji SWD, KSIP.

W trakcie zajęć uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu; zasadności udziału technika kryminalistyki w czynnościach procesowych, współpracy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenia dokumentacji podczas służby w PDOZ, prawidłowej rejestracji danych w KSIP, podstaw prawnych i faktycznych zatrzymań osób, roli i zadań dyżurnego
w procedurze Niebieskiej Karty, postępowania wobec osób korzystających z immunitetów, poszukiwań osób zaginionych (kategorii III) oraz poszukiwań opiekuńczych, poprawności wprowadzania danych do SWD, wykorzystania negocjatorów w kontekście zdarzeń kryzysowych.

 

Autor: kom. Paweł Kryczka

Powrót na górę strony