Aktualności

Preludium do ćwiczenia EGIDA-21

Data publikacji 13.07.2021

Pod koniec czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przeprowadzone zostało przedsięwzięcie szkoleniowe w zakresie rozwinięcia na terenie komendy punktów Kontrolno-Informacyjnego (PKI) oraz Wydawania Wyposażenia (PWW). Przedsięwzięcie było sprawdzeniem procedur do planowanego w październiku ćwiczenia powołania rezerw osobowych w Policji „EGIDA-21”.

W czerwcowym instruktarzu udział wzięło kierownictwo Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu wraz z odpowiedzialnymi za zagadnienie przedstawicielami, a także policjanci i pracownicy Wydziałów Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu, Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Konwojowego, ds. Ochrony Informacji Niejawnych przy wsparciu Wydziału Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu oraz Laboratorium KWP zs. w Radomiu. Nadzór nad przebiegiem przedsięwzięcia sprawował bezpośrednio Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu podinsp. Michał Pawliński.

W trakcie instruktarzu ćwiczono procedury związane z powołaniem rezerwistów do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji czyli Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz omówiono główne cele planowanego w miesiącu październiku ćwiczenia.

Ćwiczenie „EGIDA-21” jest elementem przygotowań obronnych w Policji i ma charakter ogólnokrajowy. W 2021 roku zaplanowane zostało na październik. W tegorocznym ćwiczeniu udział wezmą wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji w kraju, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Główna Policji oraz WSPOL w Szczytnie, CSP w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach i Pile. Ponadto planowany jest również udział komend miejskich, powiatowych, rejonowych Policji.

Na terenie garnizonu mazowieckiego będą to Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu oraz podległe komendy powiatowe w Przysusze, Szydłowcu, Lipsku i Zwoleniu. W ramach procesu wcielenia oraz przeszkolenia do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji KWP zs. w Radomiu, a także w wyznaczonych jednostkach szczebla powiatowego poddana zostanie łącznie stuosobowa osobowa grupa rezerwistów, po dwadzieścia osób w każdej z jednostek.

W dniach 29-30 czerwca na terenie jednostek szczebla powiatowego, w wyznaczonych do ćwiczenia jednostkach również przeprowadzone zostały próbne rozwinięcia punktów Kontrolno-Informacyjnego (PKI) oraz Wydawania Wyposażenia (PWW). W celu udzielenia m.in. wskazówek

w zakresie przygotowania do tegorocznego ćwiczenia do tych jednostek w ramach sprawdzenia skierowani zostali przedstawiciele Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, Wydziałów Kadr i Szkolenia oraz Gospodarki Materiaławo-Technicznej KWP zs. w Radomiu. Ostatnie tego typu ćwiczenie powołania rezerw w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się w 2015 roku. Natomiast od 2016 roku udział w ćwiczeniu biorą już 24 podległe KWP zs. w Radomiu jednostki szczebla powiatowego.

Przedsięwzięcie to wymaga podjęcia wszechstronnych działań w zakresie przygotowań planistyczno-logistycznych i jest to stałym elementem przygotowań obronnych w Policji. Nadzór nad całością sprawuje Sztab Policji KWP zs. w Radomiu.

Autor: kom. Tomasz Ornat

Powrót na górę strony