Aktualności

ĆWICZENIE „STADION 2022”

Data publikacji 25.08.2022

W dniu 24 sierpnia 2022 roku na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu odbyło się ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. „Stadion 2022”, w którym udział wzięli policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu oraz funkcjonariusze I Kompanii Nieetatowego Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Ćwiczenie rozpoczęło się o godz. 9.00. W przedsięwzięciu udział wzięło łącznie 80 policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu oraz I Kompanii Nieetatowego Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, którzy stanowią uzupełnienie dla sił SPPP w Radomiu.

Kierownikiem ćwiczenia był nadkom. Ignacy Giza Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu. Ponadto w ćwiczeniu wziął udział podinsp. Krzysztof Kmieciak Zastępca SPPP w Radomiu oraz kadra Kierownicza I Kompanii NOP KWP zs. w Radomiu. Z ramienia Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu uczestniczyli funkcjonariusze z Sekcji ds. Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego.

Celem było doskonalenie reagowania pododdziałów zwartych podczas zabezpieczenia imprez sportowych w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa. Głównym zadaniem było wypracowanie metod skoordynowanych działań funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniu.

Kadra Dowódcza oraz policjanci SPPP w Radomiu i I Kompanii NOP KWP z siedzibą w Radomiu czynnie uczestniczyli w ćwiczeniu poznając aspekty działań policyjnych mających na celu przywrócenie porządku na terenie obiektu sportowego w Radomiu.

Poprzez udział w ćwiczeniu policjanci mieli również możliwość zapoznania się z obiektem MOSIR w Radomiu, jego specyfiką oraz urządzeniami technicznymi służącymi do zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie.

Na zakończenie nadkom. Ignacy Giza podsumował jego przebieg oraz omówił najistotniejsze kwestie ze względu na zabezpieczenie imprez sportowych podczas realnych działań. Stałe podnoszenie kwalifikacji przez policjantów, poprzez udział w tego typu przedsięwzięciach gwarantuje ich skuteczność w trakcie realnych działań na stadionie.

Realizacja przedmiotowego ćwiczenia była niezbędnym elementem przygotowań  Policji do zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach w trakcie rozgrywek piłkarskich na podległym Komendantowi Wojewódzkie Policji zs. w Radomiu terenie.

 

nadkom. Tomasz Ornat

Powrót na górę strony