Aktualności

Szkolenia Grup Realizacyjnych

Data publikacji 16.09.2022

W dniach 12-14 września 2022 roku w „Domu Pracy Twórczej” Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie w ramach projektu ”Skuteczni w działaniu współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” dla policjantów nieetatowych grup realizacyjnych. GR bo tak ją nazywamy to struktura powołana Decyzją Nr 45/21 Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu w Komendach Miejskich Policji w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Funkcjonariusze Grup Realizacyjnych pełniąc służbę patrolową wykorzystani są do interwencji, gdzie niezbędne jest posiadanie specjalistycznego sprzętu i dodatkowego wyszkolenia.

Wyspecjalizowani trenerzy przeprowadzili szkolenie, podczas którego doskonalono umiejętności z zakresu posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, wzajemnej asekuracji oraz obrony przed niebezpiecznymi narzędziami. Podczas działań trenerzy szczególną uwagę zwracali na wzajemną asekurację policjantów w trakcie wykonywanych ćwiczeń, aby w przyszłości działanie to stało się nawykiem w trakcie podejmowanych w służbie interwencji.

Funkcjonariusze podczas omawiania szkolenia wysoko ocenili sposób przygotowania przedsięwzięcia oraz właściwy dobór zagadnień szkoleniowych do zaobserwowanych w służbie  potrzeb. Jednym z najczęściej powtarzanych wniosków było wprowadzenie cykliczności tego rodzaju szkoleń.

Ponadto w ramach projektu ”Skuteczni w działaniu współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” dla funkcjonariuszy grup realizacyjnych zostały zakupione między innymi buty taktyczne oraz gogle, które mogą pełnić rolę także okularów taktycznych.

Na zakończenie szkolenia Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP z siedzibą w Radomiu nadkom. Ignacy Giza podsumował trzydniowe szkolenie i wraz z instruktorami wręczył certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu, przekazał zakupione w ramach projektu elementy  umundurowania i wyposażenia.

Autor: mł. asp. Mateusz Walaszczyński

  • Szkolenie GR w Kazimierzu Dolnym
  • Szkolenie GR w Kazimierzu Dolnym
  • Szkolenie GR w Kazimierzu Dolnym
  • Szkolenie GR w Kazimierzu Dolnym
  • Szkolenie GR w Kazimierzu Dolnym
  • Szkolenie GR w Kazimierzu Dolnym
Powrót na górę strony