Aktualności

Współpraca Policji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Data publikacji 28.10.2022

W dniu 27 listopada br. w Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zorganizowano instruktaż z zakresu Współpracy Policji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Systemie Powiadamiania Ratunkowego. Przedsięwzięcie zorganizowano w formie wideokonferencji, a dedykowane było dla osób koordynujących pracę obsady stanowisk kierowania oraz dyżurnych jednostek Policji.

Biorąc pod uwagę ciągłe prace związane z usprawnieniem pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Systemu Informatycznego CPR zarządzającego numerem alarmowym 112. Podstawowym celem spotkania było wypracowanie wspólnego, korzystnego, skutecznego systemu przepływu i zarządzania informacjami. Dzięki merytorycznemu wsparciu pracowników Zespołu Szkoleniowego CPR w Radomiu oraz Administratorów SWD w KWP zs. w Radomiu poruszono problematykę z zakresu podstaw funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zadania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zaprezentowano również katalog zdarzeń w systemie teleinformatycznym.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali rolę Komercyjnych Centrali Samochodowych, aplikacji alarm 112 oraz systemu e-Call. W dalszej kolejności mł. asp. Łukasz Michałowski omówił zasady prawidłowego kwalifikowania zdarzenia oraz zamieszczania zapisów w przekazywanych informacjach, czynności służby dyżurnej po otrzymaniu formatki uzupełnionej o zdarzenie CPR, prawidłowy sposób kwalifikacji zdarzeń z uwzględnieniem interwencja pilna, zwykła oraz dodawania kwalifikacji pomocniczej.

Nadmienić należy, że tylko na przestrzeni 2022 roku do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego zostało przesłanych z CPR 153 329 formatek zawierających informacje o zdarzeniach i skutkujących podjęciem czynności ze strony poszczególnych jednostek Policji.

Autor: mł. asp. Łukasz Michałowski

Powrót na górę strony