Aktualności

Szkolenia Grup Realizacyjnych

Data publikacji 12.12.2023

W ostatnich dwóch miesiącach odbył się cykl dwudniowych szkoleń Grup Realizacyjnych, którego organizatorem był Sztab Policji KWP zs. w Radomiu, natomiast zajęcia poprowadzili funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Szkolenia zostały oparte na zasadzie realizmu, dzięki czemu uczestnicy mogli trenować możliwe scenariusze interwencji zagrażających życiu i zdrowiu.

W listopadzie i grudniu 2023 r. odbyły się dwudniowe szkolenia dla funkcjonariuszy Grup Realizacyjnych w KMP w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Radomiu. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały takie tematy szkoleniowe jak: współczesna problematyka dotycząca zagrożeń bezpieczeństwa; przepisy dotyczące funkcjonowania oraz prowadzenia działań przez NGR; udzielanie pierwszej pomocy w warunkach bojowych – taktyczna opieka nad poszkodowanym; strzelania statyczne, dynamiczne i sytuacyjne; dokumentowanie czynności służbowych przez funkcjonariuszy NGR; zasady oraz taktyka poruszania się z bronią; ćwiczenia praktyczne z bronią; modele reakcji na zagrożenia; prowadzenie działań wg priorytetu, czyli neutralizacja aktywnych zagrożeń, pomoc rannym, usuwanie pozostałych zagrożeń.

Cykl szkoleniowy został zorganizowany przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu, natomiast zajęcia były prowadzone przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Funkcjonariusze Grupy Realizacyjnej w pierwszej kolejności zapoznali się z zakresem teoretycznym funkcjonowania GR w garnizonie mazowieckim oraz tematyką pomocy przedmedycznej w warunkach bojowych, zasadami współpracy w patrolu oraz algorytmem zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Następnie na obiektach komend miejskich były przeprowadzane szkolenia praktyczne w postaci wyszkolenia strzeleckiego, które zakładało zneutralizowanie zagrożenia, właściwy triage, ewakuacje ze strefy niebezpiecznej oraz pomoc przedmedyczną poszkodowanym.

Funkcjonariusze GR na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną i to oni kierowani są do trudnych interwencji. To ich zadaniem jest właściwa ocena zastanej sytuacji i podjęcie zdecydowanych działań. Dzięki posiadaniu specjalistycznego wyposażenia oraz dodatkowego ponadprogramowego szkolenia funkcjonariusze GR są przygotowani do podejmowania interwencji wobec osób agresywnych stwarzających zagrożenie dla siebie lub osób postronnych. Co warte podkreślenia realizacja powyższych działań wymaga ciągłego i systematycznego szkolenia lokalnego, dzięki któremu policjanci na bieżąco będą gruntować zdobytą wiedzę. Posiadane kwalifikacje najefektywniej wykorzystywane mogą być wobec obecnie zdefiniowanych zagrożeń w trakcie służby patrolowej w optymalnym składzie 3-4 osobowym. Powyższe gwarantuje skuteczne, bezpieczne i szybkie osiągnięcie celu przez patrol GR.

Szkolenie zostało oparte w dużym stopniu na zasadzie realizmu, dzięki czemu uczestnicy mogli trenować możliwe scenariusze interwencji zagrażających życiu i zdrowiu. Każdorazowo funkcjonariusze GR wysoko ocenili poziom oraz program szkolenia, co widać było w zaangażowaniu podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

 

Opracował: mł. asp. M. Walaszczyński/st. sierż. M. Rudzki

Zdjęcia: mł. asp. M. Walaszczyński/st. sierż. M. Rudzki

 

Powrót na górę strony