DRONY - Bezzałogowe Statki Powietrzne w Policji

BSPP - Bezzałogowe Statki Powietrzne Policji

Data publikacji 20.04.2023

Bezzałogowy Statek Powietrzny Policji, w skrócie BSPP, to pojęcie, które wprowadzone zostało Zarządzeniem Nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji. Mówiąc potocznie – mowa tu o policyjnym dronie. Wykorzystywane w Policji BSPP to zazwyczaj wielowirnikowce wyposażone w dodatkową aparaturę, głównie kamerę termowizyjną, noktowizyjną lub głośnik do nadawania komunikatów.

Policyjny dron to urządzenie, za pomocą którego bardzo precyzyjnie się steruje kamerą, w którą jest wyposażony. Jego parametry pozwalają na doskonały zakres jej widzenia. Kamera robi zdjęcia bardzo dobrej jakości i nagrywa filmy w formacie 4K, który charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do rozdzielczości Full HD. Dodatkowo kamerę można wykorzystać np. do oględzin miejsca. Za jej pomocą szybko można ocenić sytuację, zlokalizować najistotniejsze punkty, sprawdzić miejsce pod względem bezpieczeństwa, a także zobaczyć rozmiar i skalę zdarzenia. Zarejestrowany obraz z góry jest także doskonałym materiałem poglądowym np. dla sądu czy biegłego. Dodatkowo jest to znakomite narzędzie dla policyjnych zespoły pirotechników, którzy ryzykując własne życie, podchodzą bezpośrednio do urządzenia, aby je rozpoznać czy zneutralizować. Za pomocą drona można zrobić to bezpieczniej i szybciej, uzyskując przy tym profesjonalny materiał.

Policyjne drony wykorzystywane są głównie do:

  • wsparcia działań poszukiwawczych w związku z zaginięciem osoby, zwłaszcza w rejonach trudno dostępnych - w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu powołany został Nieetatowy Zespół Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych, gdzie BSPP stanowi jeden z modułów składowych;
  • działań związanych z kontrolą ruchu drogowego, gdzie BSPP wykorzystywane są do rejestrowania wykroczeń popełnianych przez kierujących;
  • monitorowania podczas zabezpieczania imprez masowych.

Wykorzystanie policyjnych dronów nie ogranicza się jednak tylko do wyżej opisanych działań. Mają one zastosowanie także w kryminalistyce czy pracy operacyjnej.

Koordynatorem działania Dronów KWP zs. w Radomiu jest -  mł. asp. Jarosław Lewandowski

Powrót na górę strony