GR - Grupy Realizacyjne

GR - Grupy Realizacyjne

Data publikacji 07.04.2023

Grupy Realizacyjne zostały powołane do życia Decyzją nr 45/21 Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i działania Nieetatowych Grup realizacyjnych w Komendach Miejskich Policji (z późn. zm.). Proces organizacji oraz szkolenia GR rozpoczął się zaraz po ich utworzeniu, ten etap zakończył się jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r. Od 1 lipca 2021 r. nowo powstałe grupy rozpoczęły swoje funkcjonowanie.

Policjanci pełniący służbę w ramach GR stanowią wsparcie dla codziennej służby patrolowo-interwencyjnej. Kierowani są do szczególnych interwencji, w realizacji których niezbędne jest posiadanie specjalistycznego przeszkolenia i wyposażenia. Zgodnie z Wytycznymi organizacji i funkcjonowania Nieetatowych Grup Realizacyjnych w Komendach Miejskich Policji służba patroli GR pełniona jest w obsadzie minimum 3 – osobowej. W zależności od możliwości oraz przewidywanych zagrożeń patrol może liczyć nawet do 6 policjantów.

Podczas odprawy uzgadniane są zasady współpracy z policjantami komórek wywiadowczych w zakresie obserwacji, przekazywania informacji oraz zatrzymywania osób na gorącym uczynku popełniania przestępstw lub wykroczeń. W ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze Grup Realizacyjnych stale podnoszą swoje kwalifikacje. Biorą udział w szkoleniach z zakresu taktyki i technik interwencji oraz zatrzymywania i konwojowania niebezpiecznych przestępców, stosowania i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego (ŚPB), w tym specjalistycznego wyposażenia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, analizy najbardziej niebezpiecznych miejsc na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMBZ), czy podnoszenia sprawności fizycznej.

Obecnie w garnizonie mazowieckim działają Grupy Realizacyjne we wszystkich komendach miejskich Policji w ramach struktur komórek patrolowo-interwencyjnych. Zgodnie z Koncepcją powołania Grup Realizacyjnych w Komendach Miejskich Policji garnizonu mazowieckiego modelowy skład grupy to 9 policjantów. W skład wszystkich funkcjonujących Grup Realizacyjnych wchodzi 38 funkcjonariuszy (KMP w Ostrołęce – 11, KMP w Płocku – 9, KMP w Radomiu – 10, KMP w Siedlcach – 8).

Koordynatorem działania GR KWP zs. w Radomiu jest - mł. asp. Mateusz Walaszczyński

Powrót na górę strony