NGRM-P - Nieetatowe Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego

NGRM-P – Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego

Data publikacji 10.05.2023

Decyzją nr 182/19 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 31.05.2019 r. w sprawie utworzenia oraz określenia zasad organizacji i zakresu działania Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego w KWP zs. w Radomiu oraz w jednostkach podległych (z późn. zm.) została określona struktura NGRM-P na terenie garnizonu mazowieckiego oraz przydzielone zostały im rejony odpowiedzialności.

NGRM-P to Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko–Pirotechnicznego, a policjanci wchodzący w jej skład to ochotnicy, którzy specjalizują się w pracy związanej z:

  • rozpoznaniem obiektu lub terenu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie podłożenia materiału lub urządzenia wybuchowego,
  • zabezpieczeniem miejsca ujawnienia przedmiotu mogącego zawierać materiał lub urządzenie wybuchowe albo zlokalizowanego materiału lub urządzenia wybuchowego,
  • rozpoznaniem i zabezpieczeniem miejsca wybuchu.

Policyjni pirotechnicy to wykwalifikowani i doświadczeni funkcjonariusze, którzy odbyli przeszkolenie w ramach centralnego doskonalenia zawodowego w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jednak cały czas doskonalą swoje umiejętności podczas szkoleń organizowanych przez koordynatora wojewódzkiego NGRMP ze Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu.

Na terenie podległym KWP zs. w Radomiu utworzonych zostało 28 grup, które funkcjonują w każdej Komendzie Miejskiej i Powiatowej Policji. W skład każdej grupy w zależności od komendy wchodzi od 3 do 5 policjantów, w tym również przewodnicy psów służbowych do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych ( w sumie 4 przewodników i 4 psy służbowe). Ogółem struktura określona została na poziomie 102 policjantów. Działaniami NGRM-P kieruje koordynator wojewódzki i jego zastępca. Funkcje te pełnią policjanci ze Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu.

Koordynatorem działania NGRMP KWP zs, w Radomiu jest - nadkom. Piotr Zasławski

Powrót na górę strony