NOP - Nieetatowe Oddziały Prewencji

NOP - Nieetatowe Oddziały Prewencji

Data publikacji 24.04.2023

W 2023 roku w KWP zs. w Radomiu wydana została Decyzja Nr 147/23 KWP zs. w Radomiu z dn. 30.03.2023 roku w sprawie organizacji oraz funkcjonowania Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Konieczność funkcjonowania tego typu struktur nieetatowych w garnizonie mazowieckim wynika bezpośrednio z Zarządzenia Nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22.12.2003 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji. Funkcjonariusze realizują zadania przewidziane dla oddziałów i pododdziałów zwartych Policji.

Decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu określa m.in.: strukturę Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji KWP zs. w Radomiu, zasady koncentracji, zasady prowadzenia szkoleń z Oddziałami Prewencji Policji w Radomiu i Płocku oraz zadania realizowane przez policjantów NOP. Do głównych zadań NOP należy:

 • zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wystąpienia na terenie województwa zbiorowych naruszeń prawa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych, imprez masowych oraz w związku z przejazdami osób w nich uczestniczących,
 • zapewnienie ochrony porządku publicznego i mienia obywateli w czasie akcji ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych, zagrożeń epidemiologicznych lub ekologicznych,
 • udział w  działaniach organizowanych w ramach pościgów za niebezpiecznymi przestępcami,
 • innych wydarzeniach nadzwyczajnych wymagających natychmiastowego użycia zwiększonych sił policyjnych.

W skład NOP KWP zs. w Radomiu wchodzi sześć Kompanii NPP, po 94 policjantów. Łącznie Nieetatowy Oddział Prewencji Policji liczy 569 policjantów, w tym 5 policjantów Kadry Dowódczej, w skład której wchodzą policjanci ze stanu KWP zs. w Radomiu: Sztabu Policji – 3 funkcjonariuszy, Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej – 1 funkcjonariusz oraz Wydziału Łączności  i Informatyki – 1 funkcjonariusz.

Struktura NOP KWP zs. w Radomiu to 6 kompanii:

 • I Kompania NOP z siedzibą w Radomiu,
 •  II Kompania NOP z siedzibą w Płocku,
 • III Kompania NOP z siedzibą w Siedlcach,
 • IV Kompania NOP z siedzibą w Ostrołęce,
 • V Kompania NOP z siedzibą w Ciechanowie,
 •  VI Kompania NOP z siedzibą w Grójcu.

W ramach podnoszenia kwalifikacji, cyklicznie organizowane są ćwiczenia zgrywające dla policjantów NOP oraz OPP, mające na celu wypracowanie sprawnego współdziałania policjantów Oddziałów Prewencji Policji w Płocku i Radomiu oraz Nieetatowego Oddziału Prewencji  KWP zs. w Radomiu do udziału w zabezpieczeniach imprez sportowych.

Dowódcą NOP KWP zs. w Radomiu jest - nadkom. Tomasz Ornat

Powrót na górę strony