NZWPOZ - Nieetatowy Zespół Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych

NZWPOZ - Nieetatowy Zespół Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Data publikacji 20.04.2023

Nieetatowy Zespół Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych (NZWPOZ) utworzony został Decyzją Nr 10/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Nieetatowego Zespołu Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych.

Powołanie NZWPOZ jest rozwinięciem treści Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 77 z późn. zm.). Istnienie takiej grupy ma na celu wsparcie prowadzonych działań z wykorzystaniem potencjału osobowego i technicznego KWP zs. w Radomiu. Działania zespołu inicjowane są na podstawie wniosków Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji o wsparcie w poszukiwaniach osób zaginionych. W zależności pod okoliczności zaginięcia osoby, formy prowadzonych poszukiwań oraz potrzeb sprzętowo-osobowych zespół kieruje do działań wykwalifikowanych funkcjonariuszy, specjalizujących się w konkretnych obszarach. Wykorzystywany jest również specjalistyczny sprzęt, który ma pomóc i usprawnić poszukiwania. W ramach zdiagnozowanych potrzeb w tym celu angażowany jest sprzęt pływający (łodzie, skutery wodne), ratowniczy, latający (drony), a także wykwalifikowani nurkowie czy policyjni przewodnicy z psami służbowymi. Wszystkie działania „zespołu poszukiwaczy” mają na celu jak najszybsze i najsprawniejsze odnalezienie osoby zaginionej, bo dla każdego funkcjonariusza życie ludzkie stanowi wartość nadrzędną i najważniejszą.

Do zadań NZWPOZ należy:

 • analiza informacji uzyskanych z jednostek i komórek organizacyjnych dotyczących zaginięć osób w celu doboru adekwatnych środków technicznych i osobowych wsparcia działań poszukiwawczych;
 • pełnienie roli konsultacyjno – doradczej w zakresie prowadzonych działań pod kątem doboru adekwatnych sił i środków do działań;
 • wsparcie działań w zakresie poszukiwania osób zaginionych na terenie garnizonu mazowieckiego, które wymagają zaangażowania sił i środków skierowanych spoza potencjału jednostki prowadzącej poszukiwania;
 • koordynowanie przebiegu czynności poszukiwawczych w zakresie realizowanego wsparcia siłami i środkami wchodzącymi w skład NZWPOZ;
 • prowadzenie działań profilaktycznych i szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu wykorzystywanego w trakcie poszukiwań.

Skład NZWPOZ:

 • Koordynator NZWPOZ – policjant Sztabu Policji KWP z siedzibą w Radomiu;
 • Zastępca Koordynatora NZWPOZ – policjant Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu;
 • Członkowie Zespołu:
 • Policjant Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu;
 • Policjant SPKP w Radomiu;
 • Policjant OPP w Płocku;
 • Policjant OPP w Radomiu.

Koordynatorem działania ”Poszukiwaczy” KWP zs. w Radomiu jest -  st. sierż. Andrzej Szyszka

Powrót na górę strony