ZAK - Zespoły Antykonfliktowe

Grupa Antykonfliktowa (GAK/ZAK)

Data publikacji 07.04.2023

Decyzją nr 144/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji powołał w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu Nieetatowy Zespół Antykonfliktowy. W 2013 roku garnizon mazowiecki był jednym z nielicznych w polskiej Policji, który posiadał w swoich strukturach policjantów ZAK. W 2021 roku po wejściu w życie Zarządzenia nr 27 Komendanta Głównego Policji dot. GAK/ZAK została opracowana nowa Decyzja nr 203/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu w sprawie utworzenia, funkcjonowania grup i zespołów antykonfliktowych.

W skład Nieetatowej Grupy Antykonfliktowej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wchodzą policjanci posiadający odpowiednie predyspozycje i wyszkolenie przewidziane do prowadzenia działań antykonfliktowych. Priorytetowym zadaniem funkcjonariuszy należących do GAK jest rozwinięcie systemu „miękkiego podejścia” przy utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z:

  • imprezami sportowymi,
  • zgromadzeniami publicznymi,
  • innym sytuacjami kryzysowymi.

Podczas działań ukierunkowanych na łagodne i pokojowe rozwiązanie tworzy się Zespół Antykonfliktowy. W tym celu wyznacza się minimum 3 policjantów z Grupy Antykonfliktowej. Ich zadaniem jest realizacja zadań na rzecz załagodzenia sporu oraz niedopuszczenie do eskalacji negatywnych emocji, czy też konfliktu. Działania prowadzone są w ubiorze cywilnym, na który zakładana jest kamizelka z elementami odblaskowymi i napisem „POLICJA - Zespół Antykonflikowy”.

Członkiem Grupy Antykonfliktowej może zostać policjant, deklarujący gotowość wykonywania zadań w zakresie działań antykonfliktowych, który uzyskał akceptację zespołu kwalifikacyjnego prowadzącego dobór do grupy oraz ukończył doskonalenie lokalne dla policjantów wchodzących w jej skład.

W skład Grupy Antykonfliktowej (GAK) KWP zs. w Radomiu wchodzi 81 policjantów, 1 – koordynator - funkcjonariusz Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu oraz 80 policjantów z KWP/KMP/KPP garnizonu mazowieckiego.

Koordynatorem działania GAK/ZAK KWP zs. w Radomiu jest -  sierż. szt. Paweł Zdziech

Powrót na górę strony