Aktualności

Wydział Konwojowy szkoli policjantów w garnizonie

Data publikacji 07.10.2019

11 września w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, z udziałem prelegenta z Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Konwojowego - kom. Grzegorza Tomanka w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy KPP w Sokołowie Podlaskim z zakresu metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Pomysł podwyższania wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy w jednostkach policji garnizonu mazowieckiego wyszedł z inicjatywy Wydziału Konwojowego zs. w Radomiu. Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji konwojów i doprowadzeń, przeciwdziałanie zaistnieniu wydarzeń nadzwyczajnych związanych z tą formą służby oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności w tym zakresie. Ponadto tematyka spotkania edukacyjnego obejmowała zagadnienia ściśle związane z pełnieniem i dokumentowaniem przebiegu służby, taktyką zachowania bezpieczeństwa podczas realizacji konwojów i doprowadzeń oraz zasadami postępowania z osobami osadzanymi. W czasie instruktażu wykorzystano prezentację multimedialną, zaprezentowano nagrania wydarzeń nadzwyczajnych zarejestrowanych przez monitoring oraz filmowe materiały instruktażowe ze Szkół Policji. Policjanci aktywnie uczestniczyli w szkoleniu.

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim było pierwszym z wielu zaplanowanych już przedsięwzięć, jakie Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu zamierza zrealizować w najbliższym czasie, czym przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych policjantów garnizonu mazowieckiego.

Opr. Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony