Aktualności

Podsumowanie warsztatów metodyczno – szkoleniowych zorganizowanych przez Wydział Konwojowy dla policjantów z garnizonu mazowieckiego

Dużym sukcesem zakończyły się zorganizowane przez Wydział Konwojowy warsztaty metodyczno – szkoleniowe dla policjantów pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, które odbyły się w październiku br. W 8 spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło ponad 200 policjantów z garnizonu mazowieckiego.

Zorganizowane po raz pierwszy od dawna przedsięwzięcie, podyktowane było potrzebą doskonalenia i podnoszenia umiejętności zawodowych policjantów, którzy na co dzień mają do czynienia z osobami osadzanymi w policyjnych miejscach detencji. Uczestnicy mieli możliwość poznać zagadnienia dotyczące sposobu pełnienia i dokumentowania służby w PdOZ. Jest to ważna tematyka, a częste i cykliczne spotkania mają przyczynić się do przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym. Podkreślił to również Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, który wraz z I Zastępcą insp. Michałem Ledzionem uświetnili swoją obecnością jedno ze spotkań w Radomiu. Komendanci zwrócili uwagę przede wszystkim na konieczność rzetelnej i zespołowej pracy, która jest gwarancją dobrej służby na rzecz Policji, przestrzegając jednocześnie przed zgubną rutyną. Podziękowania i gratulacje dla Pani Naczelnik Wydziału Konwojowego – kom. Beaty Krakowiak za inicjatywę, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, dopełniły spotkanie.

Oddzielne podziękowania należą się Pani Kierownik i całemu zespołowi Sekcji Psychologów KWP zs. w Radomiu, który w dużym stopniu przybliżył policjantom zagadnienia z dziedziny psychologii oraz Panom Komendantom Miejskim i Powiatowym, których funkcjonariusze chętnie uczestniczyli w przedmiotowych warsztatach.

 

Autor: sierż. szt. Karol Pluta

Powrót na górę strony