Aktualności

Samodoskonalenie w Wydziale Konwojowym

W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w czasie realizacji konwojów i doprowadzeń policjanci Wydziału Konwojowego przechodzą szereg szkoleń samo doszkalających. W planie zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów, funkcjonariusze Wydziału Konwojowego mają m.in. zajęcia pt: „Taktyka i techniki działania w trakcie czynności służbowych podejmowanych wobec osób konwojowanych i doprowadzanych”.

Cykliczne szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności oraz uzupełnienie i utrwalenie dotychczas opanowanej wiedzy związanej z problematyką właściwego i skutecznego postępowania wobec osób osadzonych. Posiadana wiedza i doświadczenie instruktorów taktyk i technik interwencji Wydziału Konwojowego, pozwala na wszechstronne omówienie tematyki i zagadnień związanych z aktualnymi potrzebami związanymi z pełnioną służbą. Zajęcia odbywają się we wszystkich Sekcjach i Referatach Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu tj. w Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach.

W ostatnim czasie podczas doskonalenia, policjanci Sekcji w Siedlcach ćwiczyli prawidłowe zastosowanie kajdanek, transportowanie osób z wykorzystaniem siły fizycznej oraz wprowadzanie i wyprowadzanie osoby konwojowanej z pojazdu. Zostały zaprezentowane i przećwiczone nowe sposoby użycia chwytów transportowych, oraz obezwładnienia z wykorzystaniem siły fizycznej. Dodatkowo, przypominano tematykę z zakresu sprawdzenia osoby pod kątem posiadania przez nią niebezpiecznych przedmiotów.

Tego typu przedsięwzięcia mają zapobiegać zaistnieniu wydarzeń nadzwyczajnych związanych z tą formą służby oraz doskonalić posiadane już umiejętności w tym zakresie.

Opr. Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony