Aktualności

Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu zorganizował warsztaty metodyczno – szkoleniowe dla funkcjonariuszy z garnizonu mazowieckiego.

Data publikacji 10.06.2022

Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu zorganizował przedsięwzięcie szkoleniowe przeznaczone dla Naczelników, Zastępców Naczelników pionu Prewencji i pionu Kryminalnego oraz kontrolnych jednostek garnizonu mazowieckiego, prowadzących czynności nadzorczo–instruktażowe wobec policjantów kierowanych do realizacji konwojów lub doprowadzeń oraz pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. W 2 spotkaniach edukacyjnych, które odbyły się w maju br. w Radomiu uczestniczyło ponad 200 policjantów z garnizonu mazowieckiego, którzy na co dzień realizują powyższe zadania.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia edukacyjnego podyktowana była koniecznością zapewnienia najwyższego poziomu wykonywanych zadań służbowych.
W wyniku szkolenia uczestnicy utrwalili oraz pogłębili już posiadaną wiedzę, co znacząco przyczyni się do profesjonalizacji realizacji zadań w służbie konwojowo – ochronnej oraz przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń oraz podczas pełnienia służby w policyjnych miejscach detencji. W czasie paneli dyskusyjnych była możliwość wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania szczególnie trudnych przypadków.

Ponadto do udziału w szkoleniu zaproszono Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, gdzie tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu ogólnego funkcjonowania służby prewencyjnej, dzięki czemu funkcjonariusze przypomnieli lub podnieśli swoje umiejętności,
a nabyta wiedza zostanie wykorzystana w czasie realizacji zadań służbowych.

 

Opr. Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony