Zadania do realizacji

Zadania do realizacji

Data publikacji 11.04.2023

Zadania do realizacji dla Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z dnia 04 kwietnia 2019 r. /z późn. zm./:

§ 26. Do zadań Wydziału Konwojowego należy w szczególności:
1) organizowanie i realizowanie konwojów i doprowadzeń osób;
2) przewożenie i ochrona przesyłek, w tym przesyłek zawierających informacje niejawne;
3) współpraca z sądami i prokuraturami oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
w budynkach sądów i prokuratur;
4) współpraca z zakładami penitencjarnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa realizacji
konwojów osób;
5) analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas
realizacji konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych oraz tymczasowych
pomieszczeniach przejściowych;
6) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych oraz
tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
7) organizowanie i realizowanie zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia funkcjonujących w ramach struktur Wydziału;
8) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie metod i form wykonywania
konwojów i doprowadzeń oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, przez komórki Komendy i podległe jednostki.

 

Powrót na górę strony