Program mający na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych przemocą w rodzinie...

PROGRAM MAJĄCY NA CELU ZNIWELOWANIE STRESU OSÓB MAŁOLETNICH DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PRZEŁAMYWANIE BARIER W ŚRODOWISKACH ZWIĄZANYCH ZE ZJAWISKIEM, CELEM ROZBUDOWY I POSZERZENIA CHĘCI MÓWIENIA O PRZEMOCY

Data publikacji 14.04.2017

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało” (J. Korczak)

   

 

      Chcąc wskazać kierunki pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony oraz złagodzić psychologiczne skutki sytuacji ostrego kryzysu postanowiliśmy podjąć przedsięwzięcie polegające na przekazywaniu dzieciom dotkniętym problemem przemocy domowej, policyjnej maskotki z nadrukiem, na którym zamieszczony jest numer bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz adres strony internetowej www.11611.pl.

       Naszym zdaniem maskotka może spowodować złagodzenie urazu psychicznego wywołanego dramatycznym przeżyciem, a także dać możliwość uzyskania informacji przez małoletnie ofiary przemocy domowej o sposobach uzyskania pomocy.

                                  

       Dotychczas, programem było objętych 8 jednostek:

  • w 2014 r.  objęte programem pilotażowym:

KPP w Szydłowcu ( przekazano 71 maskotek w 25 rodzinach),

        KPP w Węgrowie  (przekazano 120 maskotek w 62 rodzinach );

  • w 2015/2016 r. : KMP Radom, KMP Siedlce, KPP Garwolin, KPP Mława, KPP Pułtusk, KPP Sochaczew                                        ( przekazano łącznie 190 maskotek w 117 rodzinach).

      Misie  w powyższych jednostkach przekazywano dzieciom głównie w ramach składanych w rodzinach wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą – podczas czynności związanych z procedurą „Niebieskie Karty”. Z relacji mazowieckich policjantów wynika, iż obdarowane dzieci nie kryły zadowolenia i chętnie przyjmowały misie, także ich opiekunowie chętnie wyrażali zgodę na przekazanie pluszaków.

     Ponadto funkcjonariusze przekazali do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych materiały dotyczące funkcjonowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, w tym scenariusze zajęć, plakaty promujące jego działalność, celem wykorzystania w pracy z młodzieżą przez nauczycieli i wychowawców, a także rozpropagowania idei Telefonu 116 111. Podczas przekazywania materiałów omawiano również zasady jego funkcjonowania. Łącznie przeprowadzono 168 prelekcji.

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

1.Promocja zachowań i działań mających wpływ na zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie/interwencji
 i działań prowadzonych w rodzinie, w której sprawca przemocy nadużywa alkoholu/.

2.Przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa.

3.Przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie,
w celu rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu/AW

Powrót na górę strony