Kameralne Lato 2017

PANELE „KULTURA A PROFILAKTYKA SPOŁECZNA” oraz „FILMOWE NARZĘDZIA W PRACY Z MŁODZIEŻĄ”

Data publikacji 07.07.2017

Dnia 6 lipca w godzinach 12:00 – 13:30 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbył się panel dyskusyjny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Kultura a rozwój społeczny”. Prelegentami byli  Pani Anna Wróblewska Dyrektor 10. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu, producent Festiwalu Maciej Dominiak, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Agnieszka Guza,  ks. dr  Marek Dziewiecki, przedstawicielki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Pani Katarzyna Lisiecka i  Pani Małgorzata Wołągiewicz.

Motywem przewodnim panelu było szukanie odpowiedzi na pytania o skuteczne i  nowoczesne formy działań profilaktycznych. W ramach panelu dyskusyjnego „Kultura a profilaktyka społeczna” można było dowiedzieć się o współpracy samorządu, policji oraz organizacji  pozarządowych promującymi trzeźwość i zdrowy styl życia, obecnymi na Mazowszu.  

Podczas swojego wystąpienia na panelu dyskusyjnym podinsp. Agnieszka Guza zwróciła uwagę na kilka  istotniejszych aspektów pracy prewencyjnej, dzięki której środki – kultury  wykorzystywane są do promocji bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. WW. przybliżyła uczestnikom przedsięwzięcia Mazowieckiej Policji  zorganizowane w ramach :

- kampanii antydopalaczowej,

- projektu „Narkotyki, dopalacze-ulegniesz, przepadniesz!”,

- kampanii społecznej „Bezpieczny Senior”,

- programie edukacyjnym „Profilaktyka a Ty’.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podkreśliła współpracę międzynarodową z państwami europejskimi z zakresie profilaktyki. Po wysłuchaniu prelegentów odbyła się dyskusja na temat skutecznych metod pracy z młodzieżą.  

Następnego dnia 07.07.2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja dla edukatorów i animatorów edukacji pozaformalnej w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ poprowadzona przez przedstawicieli  z Włoch, Węgier i Polski.

W międzynarodowym spotkaniu  NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK przedstawiciele świata filmu, edukacji i kultury wymieniali swoje doświadczenia oraz praktyki w obszarze współpracy oraz aktywności podejmowanych na rzecz młodych ludzi. W ramach konferencji podsumowano również  działania i rezultaty wieloletniego projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w partnerstwie polsko-włosko-węgierskim.

 

Powrót na górę strony