Aktualności

Bezpieczne prace polowe

Data publikacji 02.08.2023

Sierpień to czas żniw a więc i okres intensyfikacji prac polowych z wykorzystaniem poruszających się po drogach ciągników rolniczych czy szeroko pojętych maszyn rolniczych, zwanych pojazdami wolnobieżnymi. Każdy rolnik zatem powinien stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy oraz znać wskazane podstawowe zapisy prawa z zakresu korzystania z dróg publicznych takimi pojazdami rolniczymi:

Sierpień to czas żniw a więc i okres intensyfikacji prac polowych z wykorzystaniem poruszających się po drogach ciągników rolniczych czy szeroko pojętych maszyn rolniczych, zwanych pojazdami wolnobieżnymi. Każdy rolnik zatem powinien stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy oraz znać wskazane podstawowe zapisy prawa z zakresu korzystania z dróg publicznych takimi pojazdami rolniczymi:

  • po wykonaniu prac polowych, a przed wjazdem na drogę należy zadbać o właściwy stan czystości pojazdu rolniczego, tak aby nie przenosić na jednię zanieczyszczeń pochodzących z kół lub z innych elementów wyposażenia, gdyż może to w znaczący sposób obniżyć przyczepność nawierzchni,
  • wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu rolniczego lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu w tym prowadzić do uszkodzenia drogi, muszą być na czas jazdy zdemontowane lub złożone,
  • podczas poruszania się po drodze należy w razie potrzeby zjeżdżać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania przez inne pojazdy,
  • nie przekraczając prędkości 20 km/h, dopuszczalny jest przewóz w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, maksymalnie 5 osób wykonujących prace ładunkowe pod warunkiem, że żadna z nich nie znajduje się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy, a osoby stojące trzymają się uchwytów,
  • ciągnik rolniczy lub leśny może mieć umieszczone dodatkowe siedzenie pod warunkiem m.in., że pasażer nie będzie narażony na niebezpieczeństwo, a kierujący nie będzie miał ograniczonych ruchów,
  • mając na uwadze bezpieczeństwo osób przewożonych, kierującemu pojazdem rolniczym zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy,
  • pojazd rolniczy bądź przyczepa powinny być wyposażone w podstawowe oświetlenie wynikające z warunków technicznych oraz powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą umieszczoną z tyłu, chyba że pojazd ten nie jest ostatnim poruszającym się w zespole pojazdów,
  • dopuszczalne jest poruszanie się pojazdu rolniczego z maszyną zawieszaną o  szerokości nieprzekraczającej 3,00 m, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania części wystających poza obrys tego pojazdu,
  • dopuszczalne jest poruszanie się pojazdu rolniczego o szerokości powyżej 3,00 m do 3,50 m, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia kategorii I, wydawanego przez właściwego starostę, a także z wykorzystaniem żółtych sygnałów błyskowych.

Niestosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz brak respektowania
przepisów może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie zasad.

ROLNIKU!

• użytkuj  tylko sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia

ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,

• prawidłowo zabezpiecz maszyny i urządzenia podczas pracy i postoju,

• używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki

wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do

maszyny,

• nie przewoź ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego

celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,

• zabezpiecz przewożony  ładunek objętościowy przed upadkiem i osunięciem ze

środka transportu,

• zapewnij właściwą opiekę dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie,

• stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ogranicz ekspozycję ciała na

działanie słońca i wysokich temperatur.

Powrót na górę strony