Aktualności

Grupa „SPEED”

Data publikacji 23.09.2020

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana z przestrzeganiem przez kierujących m.in. obowiązujących limitów prędkości. Właśnie w tym celu grupa SPEED dyscyplinuje kierowców, którzy rażąco naruszają przepisy ruchu drogowego.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ciechanowskiej Komendy Policji, którzy wchodzą w skład mazowieckiej grupy SPEED w ostatnim tygodniu skontrolowali 107 pojazdów. Ujawnili 110 wykroczeń drogowych w tym: nałożyli 101 mandatów karnych, wobec 8 kierowców zastosowali pouczenie i sporządzili do Sądu jeden wniosek o ukaranie. Natomiast 6 kierowcom zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów.

Grupa SPEED działa na rzecz ograniczania agresji drogowej, policjanci reagują na każde naruszenie przepisów ruchu drogowego.

 

podkom. Ewa Brzezińska

Powrót na górę strony