Aktualności

„Bezpieczny Niechroniony”

Data publikacji 02.10.2020

Dzisiaj na drogach naszego powiatu policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie prowadzą akcję „Bezpieczny Niechroniony”

Akcja ta polega na wzmożonych działaniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi i rowerzyści. Policjanci będą egzekwować stosowanie się uczestników ruchu do przepisów dotyczących właściwego zachowania się na drogach. Należy pamiętać że pieszy i rowerzysta są grupą najbardziej narażoną w zdarzeniach drogowych.  Dlatego też ciechanowska Policja podejmuje wszelkie działania służące poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.   

podkom. Ewa Brzezińska

Powrót na górę strony