Ciechanów

Rejon III Śródmieście

Data publikacji 26.04.2018

 asp. szt. Waldemar Kamiński

tel. 47 703-13-86, kom. 696-497-172

pok. B-2,

adres e-mail: dzielnicowy.ciechanow3@ra.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków,  ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

 

Rejon obsługiwany przez dzielnicowego to obszar miasta znajdujący się w granicach:

od strony zachodniej jest to ulica 11 Pułku Ułanów Legionowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Pułtuską do skrzyżowania z ul. Orylską i dalej ul. Płońską od skrzyżowania z ul. Orylską do skrzyżowania z ul. Rzeczkowską,

od strony południowej granicą jest ul. Rzeczkowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Płońską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej,

od strony wschodniej granicą jest ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Pułtuską do skrzyżowania z ul. Rzeczkowską,

od strony północnej granicą jest ul. Pułtuska od skrzyżowania z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. W skład tego rejonu wchodzą następujące ulice:

Armii Krajowej /numery parzyste od ul. Pułtuskiej do ul. Rzeczkowskiej/, 11-go Listopada /na odcinku od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. Witosa/, Mikołajczyka /od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. Witosa/, Nadfosna /od ul. 11 PUL do ul. Witosa/, Nowozagumienna, Polna /od ul.Witosa do ul. Armii Krajowej/, Pułtuska /numery parzyste na odcinku do ul. 11 PUL do ul. Armii Krajowej/, Sikorskiego /od ul. Witosa do ul. Armii Krajowej, Smorawińskiego, Witosa /na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Rzeczkowskiej/.

Działania priorytetowe dzielnicowego: w drugim półroczu 2023 r. dzielnicowy będzie podejmował działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska gromadzenia sie osób w rejonie budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 7 w Ciechanowie w tym zjawiska zaśmiecania, zakłócania porządku oraz spożywania alkoholu wbrew zakazowi.

Powrót na górę strony