Ciechanów

Rejon VIII Bloki

Data publikacji 26.04.2018

asp. szt.  Rafał Brzeziński

tel. 47 703-12-81, kom. 696-497-173

budynek C-5

adres e-mail: dzielnicowy.ciechanow8@ra.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków,  ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

 

Rejon obsługiwany przez dzielnicowego to obszar miasta znajdujący się w granicach:

od strony północnej i zachodniej: ul. Grota Roweckiego , Wyzwolenia, Sienkiewicza Gojawiczyńskiej i dalej ul. Baczyńskiego do granic miasta w kierunku zachodnim,

od strony południowej: wzdłuż torów kolejowych od granic miasta od zachodniej części miasta do wiaduktu na ul. Płockiej,

od strony wschodniej: ul. Tatarska od ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. 3-go Maja i ul. Płocka od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do torów kolejowych wzdłuż wiaduktu.

W skład tego rejonu wchodzą następujące ulice:

Baczyńskiego, Boczna, Fabryczna /odcinek od ul. Sienkiewicza do przejazdu kolejowego/, Gajcego, Gąsecka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Hłaski, Jastruna, Kaczeńców, Krzywa, Lechonia, Mławska, Nowokolejowa, Olchowa, Ostatni Grosz, Powstańców Warszawskich, Przybosia, Reja, Roweckiego, Sienkiewicza, Spółdzielcza /odcinek od ul. Wyzwolenia do przejazdu kolejowego/, Słonimskiego, Staffa, Świętochowskiego, Tatarska, Wąska, Wierzyńskiego, Wiklinowa, Wiosenna, Wyzwolenia.

Działania priorytetowe dzielnicowego: w pierwszym półroczu 2024 roku dzielnicowy będzie podejmował działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu wbrew zakazowi w rejonie ul. Wyzwolenia 5 w Ciechanowie.

 

 

 

Powrót na górę strony