Zespół Prezydialny

Data publikacji 24.11.2016

 

Zespół Prezydialny

tel. 47 70 532 19

Do zadań Zespołu Prezydialnego należy w szczególności:

  1. obsługa kancelaryjna Komendy;

  2. prowadzenie sekretariatu Komendanta;

  3. prowadzenie terminarza kierownictwa;

  4. przepisywanie pism i innej dokumentacji wytworzonej przez Kierownictwo Komendy;

  5. prowadzenie ewidencji pism wpływających do i wychodzących z Komendy oraz innych rejestrów i ewidencji niezbędnych do zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych w Komendzie;

  6. gromadzenie i ewidencjonowanie, aktualizowanie i udostępnianie zbiorów obowiązujących aktów prawnych;

  7. obsługa poczty specjalnej;

  8. prowadzenie gospodarki mandatami karnymi;

  9. współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach prezydialnych oraz konwojowych w zakresie działania poczty specjalnej.

Powrót na górę strony