Skargi i wnioski - KPP w Gostyninie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 22.11.2016

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GOSTYNINIE

insp. Zbigniew Włodkowski

lub wyznaczony przez niego

p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOSTYNINIE

podinsp. Robert Koper

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. od 13.00 do 17.00

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 17. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie na rozmowę pod nr tel. 47 70 532 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie
(I piętro, pokój nr 101).
 

Naczelnicy Wydziałów, ich Zastępcy lub Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30.

*w sprawach osobowych, policjantów i pracowników KPP w Gostyninie oraz jednostkach podległych Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie przyjmuje po wyczerpaniu obowiązującej drogi służbowej

 


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

zs. w Radomiu

lub wyznaczony przez niego


 I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 13.00 do 17.30

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. W Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 47 70 122 02 lub osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200).

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. W Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. W Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

- w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

- w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30,

 

Ponadto, interesanci przyjmowani są przez komendantów miejskich i powiatowych Policji oraz komendantów komisariatów Policji w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach.

 

Komendat Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym na numer telefonu skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Powrót na górę strony