Rejon dzielnicy nr V - Dzielnicowi Gminy Gostynin - KPP w Gostyninie

Dzielnicowi Gminy Gostynin

Rejon dzielnicy nr V

Data publikacji 24.11.2016

Rejon dzielnicy nr V obsługuje:

st.asp. Tomasz Dobrzyński
tel: 47 7053 289,
kom. 519-035-325

email: dzielnicowy.gostynin5@ra.policja.gov.pl

 

 

Dzielnica nr V obejmuje miejscowości: Aleksandrynów, Antoninów, Białe, Gorzewo ul. Kruk, Klusek, Lucień, Helenów Lucieński, Budy Lucieńskie, Bierzewice, Kazimierzów, Miałkówek, Janów, Zuzinów, Huta Nowa, Marianka, Górki Pierwsze, Rogożewek, Stefanów, Krzywie, Nagodów, Rumunki, Emilianów, Choinek, Podgórze, Legarda, Gaśno, Zwoleń, Jaworek, Mysłownia, Bielawy.

Plan priorytetowy dzielnicowego rejonu V gminy Gostynin st. asp.Tomasza Dobrzyńskiego

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. jest wyeliminowanie bądź w znacznym stopniu ograniczenie zdarzeń  dotyczących kradzieży wyposażenia  i dewastacji pojazdów parkujących w rejonie ulicy Kruk 5 w miejscowości Gorzewo. Dążenie do oświetlenia przyległych parkingów i objęciem ich monitoringiem wizyjnym.

W związku z powyższym dzielnicowy st.asp. Tomasz Dobrzyński zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny, zareagujmy.
W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny są w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 oraz 24 2611 222.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Powrót na górę strony