Rejon dzielnicy nr II - Dzielnicowi Miasta Gostynin - KPP w Gostyninie

Dzielnicowi Miasta Gostynin

Rejon dzielnicy nr II

Data publikacji 24.11.2016

Rejon dzielnicy nr II obsługuje:

mł. asp. Krzysztof Studziński
tel: 47 70 532 93,
kom. 519-035-254

email: dzielnicowy.gostynin2@ra.policja.gov.pl

 Dzielnica nr II obejmuje ulice w Gostyninie: 18-go Stycznia, Żytnia, Wesoła, Leśna, Kochanowskiego, Jegiellończyka, Piaskowa, Szydłowieckiego, Sadownika, Ppłk Zygmunta Kostkiewicza, Żeromskiego, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Lipowa, Wierzbowa, Kasztanowa, Klonowa, Jaśminowa, Akacjowa, Osiedle Zalesie, Armii Krajowej, Spółdzielcza, Czapskiego, Nowa, Słowackiego, Kolejowa, Kilińskiego, Langenfeld, Gen. Wittek, Małkowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego, Ozdowskiego, Reja, Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Święcickiego, Charłampowicza, Hubalczyków, Fabiszewskiego, Wilczkowskiego, Kraśnica.

Plan priorytetowy dzielnicowego rejonu II miasto Gostynin sierż.szt. Krzysztofa Studzińskiego:


Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń kryminalnych oraz wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach do tego zabronionych, czy zakłócanie porządku publicznego, gdzie dochodzi w rejonie sklepu ul. Czapskiego 6 w Gostyninie wraz z rejonem bloków przyległych do sklepu.

W związku z powyższym dzielnicowy sierż.szt. Krzysztof Studziński zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny są w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

 

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 oraz 47 70 532 22.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Powrót na górę strony