Dzielnicowi Miasta Gostynin

Rejon dzielnicy nr IV

Data publikacji 24.11.2016

Rejon dzielnicy nr IV obsługuje:

st. sierż. Adam Kowalewski
tel: 47 70 532 92,
kom. 519-035-442

email: dzielnicowy.gostynin4@ra.policja.gov.plDzielnica nr IV obejmuje ulice w Gostyninie: Kutnowska, Wspólna, Gościnna, Sąsiedzka, Zakładowa, Broniewskiego, Chopina, Działkowa, Polna, Marcinkowskiego, Kopernika, Sienkiewicza, Sosnowa, Kolonia, Polskiego Czerwonego Krzyża, Zazamcze, Targowa, Kowalska, Jarmolińskiego, Biernackiego, Treli, Makulińskiego, Morenowa, Karola Mikulskiego, Norwida, Ostatnia, Krośniewicka, Kościuszkowców, Szkolna, Ziemowita, Zacisze, Jasna, Dybanka, Górna oraz miejscowości Drzewce i  Lisica.

Plan priorytetowy dzielnicowego rejonu IV miasto Gostynin st. sierż. Adama Kowalewskiego

 

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku zakładanym celem do osiągniecia jest ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie popełnianych wykroczeń związanych z grupowanie się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych i dewastacja mienia. Do przedmiotowych zdarzeń dochodzi w rejonie ogródków działkowych „Krokus” przy ul. Kowalskiej oraz teren przy pobliskiej bramie Cmentarza Parafialnego w Gostyninie.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących  w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się  z dzielnicowym.

 

 

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny są w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 oraz 47 70 532 22.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Powrót na górę strony