Aktualności

20 listopada –był Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka - a tak świętowały dzieci z PSP nr 1 w Kozienicach

Data publikacji 21.11.2017

Wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, odwiedzili dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach. Dzieci w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przygotowały akademię szkolną w której przedstawiły Konwencję o Prawach Dziecka. Dzielnicowi wraz z profilaktykami zaprezentowali wizerunek policjanta jako osobę pomocną i przyjazną każdemu dziecku. Zaprezentowany Policyjny miś „aspirant Potrzebny” podziałał na wyobraźnię dzieci, które przedstawiając jego cechy porównywały go do dzielnicowego. Na zakończenie spotkania wszystkim dzieciom policjanci wręczyli pluszaki otrzymane z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Działania prowadzone w PSP nr 1 były organizowane w ramach kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny”.


  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak.


Dzieciaki w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję. Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.

Konwencja ustanawia status dziecka, oparty na następujących założeniach:
• dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
• dziecko, jako istota ludzka, wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
• rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
• państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach

Konwencja chroni wszystkie osoby poniżej osiemnastego roku życia, opiera się na czterech podstawowych zasadach:
• dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne,
• dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny),
• dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu,
• dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia
przy czym, prawa i wolności osobiste dziecka to:
• prawo do życia i rozwoju,
• prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
• prawo do swobody myśli,

*prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,

* prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
• prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa;

prawa socjalne to:
• prawo do odpowiedniego standardu życia,
• prawo do ochrony zdrowia
• prawo do zabezpieczenia socjalnego,
• prawo do wypoczynku i czasu wolnego;

prawa kulturalne to:
prawo do nauki,
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo do informacji,
• prawo do znajomości swoich praw.

Autor :mł. asp. Ilona Tarczyńska

Powrót na górę strony