Aktualności

Dziś i jutro działania "Gimbus"

Data publikacji 03.01.2017

Kozieniccy policjanci dziś i jutro będą prowadzili prewencyjne działania pn. „Gimbus”. Działania te ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa dzieci przewożonych busami i autobusami do i ze szkół. Policjanci sprawdzają stan techniczny autobusów oraz pojazdów ciężarowych uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców.

W ocenie  NIK, po przeprowadzonych kontrolach, które były prowadzone w 6 województwach ,  ”…  dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenach objętych kontrolą wykonywany był w sposób nie gwarantujący dostateczne bezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów…”. W toku kontroli stwierdzono min. iż ponad 20 % autobusów nie nadawało się do jazdy z przyczyn technicznych lub nie posiadało aktualnych badań technicznych. Ponadto we wszystkich kontrolowanych gminach występowały nieprawidłowości wskazujące na nieprzestrzeganie  podczas dowożenia dzieci przepisów ruchu drogowego.

Dlatego kozieniccy policjanci przez te dni prowadzić będą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przewożonej do szkół środkami zorganizowanego transportu. W ramach działań funkcjonariusze sprawdzać będą  stan trzeźwości kierowców, stan techniczny, wyposażenie i obowiązkowe oznakowanie pojazdów oraz posiadanie przez kierujących autobusami wymaganych dokumentów. Policjanci zwrócą  też uwagę na przewożenie pasażerów z uwzględnieniem liczby miejsc dla nich przeznaczonych oraz obecność opiekuna w kontrolowanym autobusie.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dowożonych do szkół zbiorowymi środkami transportu działania te przeprowadzane będą systematycznie.

 

 

 Autor : mł. asp. Ilona Tarczyńska

Powrót na górę strony