Pierwszy dzień wiosny z kozienicką Policją - Aktualności - KPP w Kozienicach

Aktualności

Pierwszy dzień wiosny z kozienicką Policją

Data publikacji 22.03.2017

W dniu wczorajszym policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach prowadzili działania pn. „Wagarowicz 2017” . Policjanci kontrolowali miejsca grupowania się nieletnich w związku z naniesionymi punktami na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, celem zapobiegania przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zorganizowali również spotkanie w PSP nr 1 w Kozienicach na temat Bezpiecznego korzystania z Internetu.

21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zgodnie z tradycją jest obchodzony przez młodzież szkolną jako „dzień wagarowicza”. W tym dniu uczniowie często bez wiedzy nauczycieli lub rodziców samowolnie opuszczają teren szkoły lub spotykają się po lekcjach. Niektórzy z nich spożywają alkohol, palą papierosy, używają słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dopuszczają się wybryków chuligańskich. Niejednokrotnie sami stają się ofiarami przestępstw. Żeby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, policjanci tego dnia prowadzili działania zmierzające m.in. do ujawniania osób zachowujących się niezgodnie z prawem.

 W publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach z Oddziałami Integracyjnymi została przeprowadzona pogadanka na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Nowe technologie  i rozszerzanie się zakresu  ich funkcji w życiu człowieka a także liczba rodzajów zagrożeń w sieci stale rośnie. Dostęp dziecka do nieodpowiednich dla niego treści  – to obok cyberprzemocy, niebezpiecznych kontaktów, ryzyka nadużywania Internetu, czy naruszeń prywatności , jedno z wielu zagrożeń czyhających na młodych internautów w sieci.

Szkodliwe dla dziecka treści z jakimi może zetknąć się w Internecie, to  przede wszystkim materiały obrazujące przemoc, filmy i zdjęcia pornograficzne, te nawołujące do nietolerancji,  dyskryminacji, agresji wobec innych czy strony popularyzujące destrukcyjne i niebezpieczne dla dzieci zachowania (np. nakłanianie do zażywania narkotyków czy do popełnienia samobójstwa) to właściwość współczesnego Internetu.

 Policjanci podczas spotkania przekazywali informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, sposobu unikania zagrożeń oraz konsekwencji prawnych związanych z nieodpowiednim korzystaniem z niego.

Wyniki badań „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” dotyczących polskich dzieci w wieku od 10 -13 lat,  zrealizowane w 2013 roku przez TNS Polska na zlecenie Orange Polska przy współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dzieci Niczyje dowodzą, że aż 47% dzieci rozpoczyna swoją przygodę z Internetem w wieku od 7 do 9 lat. Nie jest to zaskakujące, gdyż według danych GUS z 2013 r. w Polsce 93% gospodarstw domowych z rodzinami z dziećmi ma dostęp do Internetu.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo że dzieci najczęściej korzystają z Internetu w domu (98%), to 74% z sieci korzysta również u znajomych, o czym wie zaledwie 17% rodziców. Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu są coraz bardziej powszechne wśród młodych użytkowników. W Polsce 82 %  10-cio latków deklaruje posiadanie własnego telefonu komórkowego.

 Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, oraz dzielnicowi będą kontynuowali spotkania w szkołach  na całym terenie powiatu kozienickiego zarówno z dziećmi jak i z rodzicami.

Rodzice dbający o bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni pamiętać o swojej roli  i odpowiedzialności w tym zakresie.  Poniżej przedstawiamy podstawowe działania w celu zminimalizowania ryzyka dostępu do niewłaściwych dla dzieci treści; należy:

  1. zainstalować w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowanie typu „kontrola rodzicielska” lub włączyć tę funkcję w oprogramowaniu urządzenia
  2. stworzyć na komputerze różne profile użytkowników z przypisanymi  im odpowiednimi uprawnieniami
  3. ustawić  opcję bezpiecznego  filtra w przeglądarce internetowej
  4. umiejscowić komputer w widocznym miejscu i obserwować jakie strony jakie odwiedza dziecko

Należy pamiętać, że żadne działanie kontrolne nie będzie skuteczne, jeśli rodzic równolegle nie przygotuje dziecka do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z sieci. Dlatego przede wszystkim zaleca się:

  1. ustalić z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, w tym limit godzinowy i cele wykorzystania sieci
  2. jak najczęściej towarzyszyć dziecku podczas gdy korzysta z Internetu i pokazać dziecku ciekawe i wartościowe strony internetowe oraz aktywności w sieci
  3.  należy uświadomić dziecku, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w sposób prawdziwy  przedstawiają rzeczywistość
  4. należy nauczyć dziecko poszukiwania informacji z wielu źródeł oraz pokazać jak krytycznie ocenić  wiarygodność źródeł
  5. warto poinstruować dziecko jak ma się zachować jeśli zetknie się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci
  6. i zapewnić dziecko, że jeżeli spotka się z sytuacją problematyczną, nie tylko w sieci, zawsze może się zwrócić  do rodzica i spokojnie porozmawiać.

 

 

Autor: mł. asp. Ilona Tarczyńska

KPP Kozienice 

Dane statystyczne ze strony :  http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

Powrót na górę strony