Areszt dla sprawcy przemocy w rodzinie - Aktualności - KPP w Kozienicach

Aktualności

Areszt dla sprawcy przemocy w rodzinie

Data publikacji 07.04.2021

Kilka dni temu kozieniccy policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę za stosownie przemocy wobec żony oraz najbliższej rodziny. Mężczyzna już po raz kolejny wszczął awanturę, niszczył mienie i stosował groźby. Mieszkaniec powiatu kozienickiego najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Kozienic zostali powiadomieni o przemocy domowej, której miał się dopuszczać 51-latek wobec swojej najbliższej rodziny. Będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awanturę, podczas której agresywnie się zachowywał, wyzywał ją, niszczył mienie oraz stosował groźby. Mundurowi zatrzymali go w miejscu zamieszkania zaraz po tym, jak po raz kolejny zaczął się awanturować. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy oraz uprzednia karalność pozwoliła prokuratorowi na wniosek policji wystąpić do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy w Kozienicach przychylił się do wniosku i teraz domowy agresor najbliższe trzy miesiąc spędzi za kratkami. Teraz za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

APELUJEMY!


Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.
Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt późno, gdy ofiara nie mogąc sobie poradzić i nie mając pomocy z zewnątrz, targa się na własne życie.


Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej- nie zwlekaj z pomocą. To osoby, które wiedzą, jak pomóc. Pamiętaj, że jeśli nie reagujesz to... akceptujesz.
Chcąc skutecznie przeciwstawić się agresji, należy przede wszystkim przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Wszelki potrzebne informacje dotyczącej przemocy w domu i rodzinie można uzyskać na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w zakładce POMOC. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy, może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii.

Przemoc domowa a prawo


Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!


Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą, lub inną osobą pozostającą w stałym, lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim, lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny, lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.
Jeżeli osoba najbliższa stosuje przemoc wobec Ciebie, czy Twojego dziecka wezwij Policję.


Podczas interwencji policjanci:


-udzielą ci niezbędnej pomocy (np. wezwą pogotowie);
-mogą, w przypadku stwarzania przez sprawcę bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, dokonać jego zatrzymania lub umieścić go w izbie wytrzeźwień (dotyczy osób w stanie nietrzeźwości);
-udzielą informacji dotyczącej Twoich praw i wskażą, gdzie należy szukać pomocy (przekazując „Niebieską Kartę” – Kartę B);
-udokumentują przebieg interwencji (wypełniając „Niebieską Kartę” – Kartę A – notatkę urzędową dotyczącą przemocy w rodzinie);
-następnie raz w miesiącu wizytę składać powinien Ci dzielnicowy, aby sprawdzić stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy.


Dobre rady:


Skorzystaj z doświadczenia dzielnicowego w pracy z ofiarami przemocy, aby uzyskać wiedzę o swoich prawach, możliwościach przeciwstawienia się dalszej przemocy i instytucjach, które mogą udzielić ci wszechstronnego wsparcia.
Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy (psychologiczną, prawną, terapeutyczną, medyczną, socjalną).
Pamiętaj, że instytucje i organizacje do tego powołane pomogą w rozwiązaniu problemów, które powstrzymują Cię przed przeciwstawieniem się przemocy.
Jeśli nie wiesz, gdzie szukać placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, zgłoś się do dzielnicowego, pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, bądź innych znanych Ci osób lub podmiotów pracujących na rzecz dzieci i rodziny.


Przemoc sama nie ustaje:


- złóż zawiadomienie do prokuratury lub na Policję o popełnieniu przestępstwa,
- nie pozwól, by członek rodziny znęcał się nad Tobą lub Twoimi dziećmi.
- gromadź dokumentację i wszelkie informacje, które pomogą Ci później udowodnić fakt popełnienia przestępstwa: -
- w przypadku pobicia, uszkodzenia ciała, udaj się do lekarza (nawet pierwszego kontaktu) i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i doznanych obrażeniach. Możesz także starać się o uzyskanie obdukcji u uprawnionego lekarza;
-nie ukrywaj tego, co dzieje się w Twoim domu przed rodziną, sąsiadami i bliskimi Ci osobami. To oni mogą pomóc, gdy będzie Ci groziło niebezpieczeństwo, bądź zeznawać w sądzie na Twoją korzyść.
Gdy wiesz, że popełniono przestępstwo lub podejrzewasz, że wobec kogoś stosowana jest przemoc, bo np. słyszysz świadczące o tym odgłosy albo zauważasz niepokojące sygnały, wezwij Policję (możesz to zrobić także anonimowo).


Jeśli krzywdzone są dzieci, masz obowiązek im pomóc, zawiadom Sąd Rodzinny, Prokuraturę lub Policję.


Jeżeli byłeś świadkiem przestępstwa, zdecyduj się na złożenie zeznań, żeby pomóc ofierze uwolnić się od przemocy.
 

Autor: asp. Ilona Tarczyńska

 

Powrót na górę strony