Aktualności

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ „TRZEŹWOŚĆ W PRZEWOZIE OSÓB”

Data publikacji 04.04.2017

W poniedziałek na terenie pow. kozienickiego policjanci prowadzili działania pn. „Trzeźwość w przewozie osób”. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na trzeźwość kierowców autobusów i busów, przestrzeganie przepisów dotyczących dozwolonej prędkości i liczby przewożonych pasażerów.

Poniedziałkowe działania prowadzone były w godzinach 6.00 – 24.00. Policjanci w kilku punktach kontrolnych przeprowadzili prawie 600 kontroli stanu trzeźwości przy czym w  225 przypadkach skontrolowani zostali kierowcy autobusów i busów.  Podczas prowadzonych działań policjanci zatrzymali trzech kierujących po użyciu alkoholu.  Funkcjonariusze skontrolowali 5 kierujących na zawartość narkotyków lub środków podobnie działających. Nietrzeźwemu kierującemu, który poruszał się pojazdem mechanicznym zostało zatrzymane prawo jazdy. Kontrolowani kierowcy wykazywali dużo zrozumienia dla celów jakim miały służyć kontrole drogowe  i często mówili, że popierają takie akcje.

PAMIĘTAJMY !!!

Art. 87. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Dz.U.2015.0.1094 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

 

Autor: mł. asp. Ilona Tarczyńska

KPP Kozienice

Powrót na górę strony