Bezpieczna Droga do Szkoły 2021 - Aktualności - KPP w Kozienicach

Aktualności

Bezpieczna Droga do Szkoły 2021

Data publikacji 13.09.2021

10 września br. na terenie „Ogrodu Jordanowskiego” w Kozienicach po raz pierwszy odbyło się plenerowe działanie profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach wzięli udział uczniowie klas od 1 do 3 ze wszystkich kozienickich szkół podstawowych.

Od pierwszych dni września na terenie powiatu kozienickiego prowadzona jest policyjna akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły”, w ramach której funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Równorzędnie z działaniami kontrolno-prewencyjnymi funkcjonariusze z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach prowadzą działania profilaktyczne mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego.

W tym roku kozieniccy policjanci chcąc uatrakcyjnić tzw. lekcje wychowania komunikacyjnego, zorganizowali na terenie „Ogrodu Jordanowskiego” w Kozienicach plenerowe działanie profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Inicjatywa ta powstała dzięki zaangażowaniu się wielu instytucji i służb, których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.

Punktualnie o godzinie 9.00 wydarzenie otworzyli Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Sławomir Rek oraz Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Pani Dorota Stępień. Następnie uczniowie najmłodszych klas ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Kozienic rozeszli się do zajęć przygotowanych na poszczególnych stanowiskach profilaktycznych.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu przeprowadzili plenerową grę profilaktyczną związaną z ruchem drogowym, a także wprowadzali dzieci w świat znaków drogowych poprzez układanie ich z puzzli.

Pracownicy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przeprowadzili profilaktyczny konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Kolejną atrakcją było koło fortuny – gra polegająca na odgadywaniu zagadek dotyczących bezpiecznych zachowań dzieci.

Przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża oddział rejonowy w Kozienicach na swoim stanowisku prezentowali zasady postępowania przy ratowaniu osób i udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci pod okiem specjalistów przeprowadzali akcję reanimacyjną na fantomach.

W wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć strażaków. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach przygotowali pokaz ratownictwa drogowego, podczas którego używając ciężkiego sprzętu, dokonali wyjęcia z pojazdu osoby poszkodowanej. Dzieci mogły również zapoznać się ze sprzętem gaśniczym oraz zwiedzić wóz strażacki.

Wspaniałą atrakcją była wystawa motocykli przygotowana przez Grupę Motocyklową „Husarr” z Kozienic. Milusińscy mogli wsiąść na pięknie błyszczące w słońcu motory i wykonać pamiątkowe zdjęcia. Oprócz tego na wspólnym stosiku z Wolontariatem Pracowniczym ENEA Wytwarzanie motocykliści prowadzili konkursy, obdarowując dzieci elementami odblaskowymi.

Policjantki z kozienickiej „drogówki” przeprowadziły plenerową grę edukacyjną promując zdrowy i bezpieczny styl życia, a także uświadamiały o zagrożeniach w kontaktach z osobami obcymi. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu zaprezentowali dla dzieci rowerowy tor przeszkód. Ponadto wykorzystując miasteczko drogowe zlokalizowane na terenie „Ogrodu Jordanowskiego” policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i umiejętnego korzystania z przejść dla pieszych.

Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzowi obiektu Pani Urszuli Strzelczyk za udostępnienie „Ogrodu Jordanowskiego” na przeprowadzenie tej wspaniałej inicjatywy oraz za organizację plenerowych warsztatów malarskich pod okiem animatorów placówki. Efekty pracy uczniów można oglądać przez najbliższy tydzień na wystawie zlokalizowanej na terenie „Ogrodu Jordanowskiego” w Kozienicach.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom, nauczycielom i dzieciom za przybycie na pierwsze tego typu wydarzenie w Kozienicach i życzymy Wam Kochane dzieci, abyście przez cały rok szkolny były tak szczęśliwe i bezpieczne jak podczas naszego spotkania.Autor: st. asp. Tomasz Mazur

Powrót na górę strony