Tymczasowy areszt dla sprawcy przemocy w rodzinie. - Aktualności - KPP w Kozienicach

Aktualności

Tymczasowy areszt dla sprawcy przemocy w rodzinie.

Data publikacji 15.05.2017

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podejrzany o znęcanie się nad swoją żoną został skutecznie odizolowany od pokrzywdzonej. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania.

Policjanci interweniowali już kilkukrotnie wobec jednego z mieszkańców powiatu kozienickiego. 39-letni mężczyzna pod wpływem alkoholu znęcał się nad swoją żoną. Był zatrzymywany do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie. Nie wpłynęło to jednak na zmianę jego zachowania. By pomóc kobiecie wprowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”,  w ramach, której obowiązkiem Policji jest sprawowanie nadzoru i wspieranie danej rodziny. Dzielnicowy regularnie sprawdza jak wygląda sytuacja w rodzinie dotkniętej przemocą i w razie potrzeby bezpośrednio reaguje. Odwiedziny w miejscu zamieszkania mogą odbywać także pracownicy ośrodka pomocy społecznej.

Pomimo podjętych działań zachowanie mężczyzny od kwietnia br. nie uległo zmianie. Policjanci chcąc zapobiec dalszej eskalacji przemocy w dniu 11 maja br. podczas kolejnej interwencji domowej  zatrzymali sprawcę i następnie osadzili w policyjnym areszcie.  Zebrane przez Policję materiały pozwoliły na wystąpienie przez  prokuraturę z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i wydał postanowienie o tymczasowym areszcie. 

Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie i pozostanie tam do zakończenia sprawy. Kobieta jest teraz bezpieczna. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Powyższy przykład pokazuje, że przemoc w rodzinie jest w szczególnym zainteresowaniu policji, a sprawca nie pozostaje bezkarny.

Pamiętajmy, że pomocą w przypadkach zaistnienia przemocy w rodzinie oprócz instytucji organów ścigania tj. Policji, Prokuratury czy Sądu Rodzinnego zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Autor: mł. asp. Ilona Tarczyńska

Powrót na górę strony