Aktualności

Odprawa roczna, czyli podsumowanie pracy kozienickich policjantów w 2022 roku

Data publikacji 25.01.2023

23 stycznia 2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. W uroczystej naradzie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury oraz instytucji.

Odprawę służbową rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Sławomir Rek uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz kadry kierowniczej kozienickiej komendy. Komendant zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów realizujących swoje działania na terenie powiatu. Przedstawił dane odnoszące się do pionu prewencji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wyniki pracy pionu kryminalnego za rok 2022. Zaprezentował m.in. ilość ujawnionych wykroczeń, ilość przeprowadzonych interwencji oraz zatrzymanych osób w związku z procedurą Niebieska Karta. Oprócz podania wyników w liczbach wspomniał także o czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił m.in. ilość kolizji i wypadków drogowych.


Odnosząc się do pracy pionu kryminalnego, komendant wskazał obszary, w których kozienicka Policja osiągnęła bardzo dobre wyniki na tle garnizonu mazowieckiego. Ponadto zwrócił uwagę m.in. na bardzo dobrą wykrywalność dotyczącą przestępczości w siedmiu kategoriach najbardziej uciążliwych, nadto wskazał obszary, które wymagają poprawy realizacji działań.
W trakcie wystąpienia insp. Sławomir Rek podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych i instytucjom za codzienną współpracę z naszą jednostką. Zwrócił uwagę, jak ważne jest ich wsparcie, także to finansowe. Komendant podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kozienickiego.


Praca mundurowych z powiatu kozienickiego została pozytywnie oceniona również przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakuba Gorczyńskiego. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku Komendant Wojewódzki podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Autor. podkom. Ilona Tarczyńska

 

Powrót na górę strony