Bezpieczna kąpiel - pokazy nad Jeziorem w Kozienicach - Aktualności - KPP w Kozienicach

Aktualności

Bezpieczna kąpiel - pokazy nad Jeziorem w Kozienicach

Data publikacji 16.06.2017

W trosce o to, aby okres wakacyjny był czasem radości i beztroski uczniów Mazowiecka Policja, jak co roku organizuje pokaz instruktażowy pn. „Bezpieczna kąpiel”, który jest doskonałą okazją do przypomnienia dzieciom i młodzieży o bezpiecznych zachowaniach i sposobach unikania zagrożeń w czasie letniego wypoczynku. W tym roku pokaz zostanie przeprowadzony w Kozienicach nad Jeziorem Kozienickim w dniu 20 czerwca

Tegoroczny pokaz odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 roku w godz. 10.00-13.00 na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu ul. Bohaterów Studzianek 33

Udział w nim wezmą przedstawiciele różnych służb i instytucji, które dbają o zdrowie i bezpieczeństwo. Do udziału w pokazach zaproszeni zostali uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z Kozienic oraz powiatu kozienickiego, którzy będą mogli obejrzeć m.in. pokazy tresury psów policyjnych, czy symulacji pościgu za niebezpiecznymi przestępcami z użyciem łodzi policyjnych. Impreza ta, oprócz waloru edukacyjnego, będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się pokazom umiejętności wyspecjalizowanych służb ratownictwa wodnego. Ponadto w planie: pokaz metody wahadłowej w poszukiwaniu zaginionych osób i przedmiotów – omówienie ubioru płetwonurka zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, instruktaże z zakresu udzielania  pomocy przedmedycznej, pływanie łodziami WOPR, Policji, Straży Pożarnej, spotkanie z Komisarzem Zebrą, gry, zabawy i konkursy dotyczące bezpieczeństwa.

 

                                                           Scenariusz

                              pokazów instruktażowych dla dzieci i młodzieży

                                                pn. „BEZPIECZNA KĄPIEL”

 

TERMIN: 20 czerwca 2017 r. w godz. 10.00 - 13.00

 

MIEJSCE: Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu ul. Bohaterów Studzianek 33

ORGANIZATORZY: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu 

PARTNERZY:

 • Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
 • Urząd Miejski w Kozienicach
 • Starostwo Powiatowe w Kozienicach
 • Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach
 • Środowiskowo-Lekarski WOPR Radom
 • Radomski WOPR
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kozienicach
 • Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Kozienicach
 • Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach
 • Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
 • Nadleśnictwo Kozienice zs. w Pionkach 

UCZESTNICY: dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Kozienic oraz miasta Radomia - około 2500 osób.

PRZEBIEG POKAZÓW

 • 10.00 - 10.15 - Rozpoczęcie pokazu, powitanie gości, prezentacja stanowisk partnerów

pokazów.

 • 10.15 - 10.25 - Konkurs z wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie.
 • 10.25 - 10.45 - Pokaz tresury psów służbowych.
 • 10.45 - 10.55 - Konkurs z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • 10.55 - 11.15 - Pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Radomski WOPR.
 • 11.15 - 11.45 - Pokaz metody wahadłowej w poszukiwaniu zaginionych osób i

przedmiotów - omówienie ubioru płetwonurka przez funkcjonariuszy

Straży Pożarnej.

 • 11.45 - 12.05 - Symulacja pościgu za przestępcami z użyciem skutera i łodzi policyjnej.
 • 12.05 - 12.25 - Pokaz i instruktaż pomocy przedmedycznej przygotowany przez

Środowiskowo - Lekarski WOPR.

 • 12.25 - 12.45 - Akcja gaszenia pożaru poprzez zrzut wodny z samolotu „Dromader”

przeprowadzony przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Radomiu.

 • 12.45 - 12.50 - Edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań w czasie wakacji –

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kozienicach.

 • 12.50 - 13.00 - Edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki,

leki) - Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach.

 • 13.00 - Zakończenie pokazów.

 

Dodatkowe atrakcje w godz. 10.00 - 13.00

 • Pływanie łodziami WOPR, Policji, Straży Pożarnej i innymi,
 • Spotkanie dzieci z Komisarzem Zebrą (maskotka),
 • Gry, zabawy i konkursy dotyczące bezpieczeństwa,
 • Edukacyjna gra narkotykowa,
 • Rzut rzutką ratowniczą do celu z odległości 15 metrów,
 • Przeciąganie liny przez wybrane klasy,
 • „Szkoła pierwszej pomocy przedmedycznej” poprowadzona przez Członków Szkolnego Koła PCK,
 • Omówienie zakresu działania i używanego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej,
 • Omówienie ubioru płetwonurka,
 • Omówienie ubioru policjanta Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji,
 • Pokaz styli i technik pływackich,
 • Akcje ratownicze przy użyciu:
 • sprzętu podręcznego (rzutka rękawowa, bojka SP)
 • sprzętu ciężkiego (skuter wodny z platformą ratowniczą, deska surfingowa, kołowrót ratowniczy),
 • Edukacja ekologiczna, ochrona wód, lasów, zwierząt,
 • Pokazy sprzętu policyjnego,
 • Pokazy sprzętu ratunkowego,
 • Pokaz filmów edukacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa nad wodą – Amfiteatr,
 • Rowerowy tor przeszkód,
 • Mobilny punkt profilaktyczny z wykorzystaniem auto-chodzików

 

UWAGA! Planowany czas pokazów może ulec nieznacznej zmianie.

 

ZAPROSZENI GOŚCIE:

 

Władze wojewódzkie:

 • Wojewoda Mazowiecki - Pan Zdzisław Sipiera
 • Wicewojewoda Mazowiecki - Pan Artur Standowicz
 • Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Rafał Rajkowski
 • Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
 • Dyrektor Biura Prewencji KGP - insp. Dariusz Minkiewicz
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz
 • Mazowiecki Kurator Oświaty - Pani Aurelia Michałowska
 • I Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - Pan st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Pan Karol Krawczyk
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Pani Jolanta Szafrańska
 • Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - Pan Zdzisław Biszewski
 • Kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - Pani Maria Wrońska

 

Służby, inspekcje:

 • Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach - Pan mł. insp. Tomasz Cybulski
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach - bryg. mgr inż. Krzysztof Zyzek
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Pani Krystyna Wilkowska
 • Prezes Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu - Pan Andrzej Grabkowski
 • Prezes Radomskiego WOPR – Pan Grzegorz Skura
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - Pan Andrzej Matysiak
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice zs. w Pionkach - Pan Tomasz Sot
 • PCK Oddział Rejonowy w Kozienicach – Pani Bogumiła Iskra
 • Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach – Pan Krzysztof Karczmarski
 • Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa mazowieckiego - Pan Dariusz Brzezicki
 • Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie - Pan Krzysztof Szewczyk
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu - Pan Dariusz Piątek

Władze miejskie, powiatowe, gminne:

 • Starosta Kozienicki - Pan Andrzej Jung
 • Burmistrz Gminy Kozienice - Pan dr Tomasz Śmietanka
 • I Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice - Pani Małgorzata Bebelska
 • II Zastępca Burmistrz Gminy Kozienice - Pan Igor Czerwiński

Jednostki gminne i inne

 • Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Gminy w Kozienicach - Pan Robert Boryczka
 • Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach - Pan Krzysztof Karczmarski
 • Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu - Pan Marcin Zmitrowicz
 • Kapelan Policji Ks. Tomasz Pastuszka

Stoiska/Namioty:

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach

Urząd Miejski w Kozienicach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach

Policja

WOPR

PCK

Nadleśnictwo w Kozienicach z siedzibą w Pionkach

 

Na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych tj. 59 rzek o łącznej długości 2141,3 km oraz 54 zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 2100,2 ha. Przez podległy KWP z siedziba w Radomiu teren przepływają jedne z głównych rzek Polski: Wisła, Bug, Narew, Wkra oraz usytuowane jest 12 akwenów o powierzchni od 22 do 600 ha. W 2016 roku na terenie Mazowsza utonęło 49 osób (2015 – 50, 2014 - 47)

Powrót na górę strony