Fundusze UE

Dear Sirs / Future foreign Partners

Data publikacji 29.11.2016

We are a Team interested in cooperation with EU partners from the foreign Police or cooperating with the Police agencies

Thanks to procured EU funds we participate in the competitions which enable us foreign contacts with other European Partners (study visits, participation in conferences and workshops) in order to exchange experiences and best practices.


We are willing to cooperate with foreign Police forces, for which a broad understood security plays a major role, as well as those who agree to exchange information on methods of operation, exchange visits, participation in educational programs, etc..


The area of our particular interest are projects under the Leonardo da Vinci Programme (partnership projects, mobility) as well as ISEC and CIPS.


If you require any further information, please do not hesitate and contact us!! We will be more than happy to assist you.


What’s more, we also may join in your projects and invite you to ours.


We cordially invite you to collaboration and implementation of joint creative projects!


Our e-mail address is: fundusze@mazowiecka.policja.gov.pl


Kindest regards!!

Assistance Funds Team

Mazovian Voivodship Police HQ

Obecność Polski we wspólnocie Europejskiej stwarza dla polskiej Policji szansę aplikowania o fundusze przeznaczone na inwestycje, doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników oraz wyposażenie Komend i Komisariatów Policji w specjalistyczne urządzenia i środki techniczne. Skuteczne działania w tym zakresie owocują podwyższeniem standardów służby, a tym samym poprawą bezpieczeństwa obywateli.


Tworzenie koncepcji, występowanie z projektami oraz wnioskami o dofinansowanie z funduszy unijnych to domena Zespołu Funduszy Pomocowych, powołanego decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.
W skład Zespołu wchodzą:

Anna Molga – starszy specjalista,
Bernadetta Szaran - specjalista,
Andrzej Koryciński – specjalista.


Kontakt do Zespołu Funduszy Pomocowych: Tel: (48) 345 26-18,
e-mail : fundusze@mazowiecka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony