STRUKTURA ORGANIZACYJNA - Struktura Organizacyjna - KPP w Kozienicach

Struktura Organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Data publikacji 26.11.2016

I. Wydział Kryminalny

Sekretariat 47 702 42 13

1. Naczelnik Wydziału Kryminalnego -  asp. szt. Jarosław Śmietanka

   tel. 47 702 42 16

2. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego -  asp. szt. Marek Czyź

   tel. 47 702 42 16

3. Referat Dochodzeniowo-Śledczy

   Kierownik Referatu

   tel. 47 702 42 28

4. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

5. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

6. Zespół Techniki Kryminalistycznej

   tel. 47 702 42  35

 7. Jednoosobowe Stanowisko do walki z przestępczością narkotykową

 

II. Wydział Prewencji

 

1.   Naczelnik Wydziału Prewencji – nadkom. Grzegorz Skomra

      tel. 47 702 42 08

2 . Zastępca Naczelnika – podkom. Krzysztof Maćkula

      tel. 47 702 42 41

 3. Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
       Kierownik -  asp. szt. Katarzyna Kowalska
      tel. 47 702 42 03


 4. Zespół Dzielnicowych
     tel. 47 702 42 38;  47 702 42 19


 5. Zespół ds. Wykroczeń
    tel. 47 702 42 06; 47 702 42 21 ,            

 6. Zespół Dyżurnych KPP w Kozienicach
     telefon alarmowy   KPP w Kozienicach- 112, 997, 47 702 42 00

7. Jednoosobowe stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

     47 702 42 23

8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Organizacji Służby

      47 702 42 40

9. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

      47 702 42 23 - asp. Ilona Tarczyńska

 

III. Wydział Ruchu Drogowego

 1. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - kom. Andrzej Seredyn
      tel. 47 702 42 39

 

I V.  Służba cywilna w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienica

1. Zespół Finansów i Zaopatrzenia

     tel.  47 702 42 32;  47 702 42 10

2. Zespół Kadr i Szkolenia 
     tel. 47 702 42 20

3. Zespół Prezydialny (sekretariat)
      tel.47 702 42 01

3. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Powrót na górę strony