Struktura Organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Data publikacji 26.11.2016

I. Wydział Kryminalny

  Sekretariat 47 702 -42-13

 1. Naczelnik Wydziału Kryminalnego -  asp. szt. Artur Tramsz

   tel. 47 702-42-16

 2. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego -   asp. szt. Justyna Jałoszyńska

     tel. 47 702-42-18

 3. Referat Dochodzeniowo-Śledczy

     Kierownik Referatu

     tel. 47 702-42-28

 4. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

 5. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 6. Zespół Techniki Kryminalistycznej

   tel. 47 702-42-35

 7. Jednoosobowe Stanowisko do walki z przestępczością narkotykową

 

II. Wydział Prewencji

 

 1. Naczelnik Wydziału Prewencji – kom. Ernest Wojciechowski

      tel. 47 702-42-08

 2. Zastępca Naczelnika – podkom. Katarzyna Kowalska

      tel. 47 702-42-41

 3. Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
 

      tel. 47 702-42-03


 4. Zespół Dzielnicowych
     tel. 47 702-42-38;  47 702-42-19


 5. Zespół ds. Wykroczeń
      tel. 47 702-42-06; 47 702-42-21 ,            

 6. Zespół Dyżurnych KPP w Kozienicach
      telefon alarmowy   KPP w Kozienicach- 112, 997, 47 702-42-00

 7. Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

     47 702-42-23

 8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Organizacji Służby

      47 702-42-40

 9. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

      Oficer Prasowy podkom. Ilona Tarczyńska

     47 702-42-23

 

III. Wydział Ruchu Drogowego

 

 1. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - nadkom. Andrzej Seredyn
      tel. 47 702-42-39

 

I V.  Służba cywilna w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach

 

1. Zespół Finansów i Zaopatrzenia

     tel.  47 702-42-32;  47 702-42-10

2. Zespół Kadr i Szkolenia 
     tel. 47 702-42-20

3. Zespół Prezydialny (sekretariat)
      tel.47 702-42-01

3. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Powrót na górę strony