WYDZIAŁ PREWENCJI - Dane Kontaktowe - KPP w Kozienicach

Dane Kontaktowe

WYDZIAŁ PREWENCJI

Data publikacji 26.11.2016

Wydział Prewencji

1.  Naczelnik Wydziału Prewencji – nadkom. Grzegorz Skomra

      tel.( +48) 47 702 42 08

2.  Zastępca Naczelnika – podkom. Krzysztof Maćkula

       tel. (+48) 47 702 42 41

 3. Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
      Kierownik -   asp. szt. Katarzyna Kowalska

      tel. +(48) 47 702 42 03


 4. Zespół Dzielnicowych
     tel. (+48) 47 702 42 38; (+48) 47 702 42 19

 
 5. Zespół ds. Wykroczeń
    tel. (+48) 47 702 42 06; (+48) 47 702 42 21 ,            

 6. Zespół Dyżurnych KPP w Kozienicach
     telefon alarmowy   KPP w Kozienicach- 112, 997, (+48) 47 702 42 00

7. Jednoosobowe stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

      (+48) 47 702 42 23

8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Organizacji Służby

     (+48) 47 702 42 40

9. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

      (+48) 47 702 42  23

Powrót na górę strony