Razem Bezpieczniej

"Edukacja dla bezpieczeństwa" - scenariusze zajęć

Data publikacji 29.11.2016

"Edukacja dla bezpieczeństwa" to program mający na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży elementów prawa i pożądanych zachowań, mających służyć ich bezpieczeństwu i przygotować do radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami. Planujemy realizację programu w radomskich szkołach już od września tego roku, a uroczyste podpisanie dokumentu stanowiło oficjalne zamknięcie prac nad programem. 

Podpisany przez wiceprezydenta Radomia Ryszarda Fałka, zastępcę Komendanta PSP w Radomiu st. bryg. Krzysztofa Stycznia oraz p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafała Batkowskiego program został stworzony przez policjantów, nauczycieli, specjalistów od komunikacji i przedstawicieli straży pożarnej, z inicjatywy mazowieckiej Policji. Planowane jest, aby elementy tego programu już od września 2009 roku znalazły się w programach nauczania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Radomiu i w powiecie radomskim.

Wśród scenariuszy zajęć znajdą się m.in. informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym, czyli elementy wychowania komunikacyjnego, w tym zasady poruszania się na rowerze i skuterze. Jednym z elementów będzie przekazanie informacji o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, między innymi: przemocy domowej, uzależnień narkotykowych oraz o niebezpieczeństwach związanych z cyberprzemocą w sieci. Współczesna technologia zrodziła wiele nowych zagrożeń, również związanych z konsekwencjami prawnymi. Np. umieszczanie w internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych, postępowaniem i odpowiedzialnością karną. Poinformowanie o tym w porę i w odpowiedniej formie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami niewiedzy i lekkomyślności.

                                                 

Odpowiednia informacja może również zapobiec nieszczęściom w szkole, w domu, na podwórku, w mieście i na wsi, ale także w czasie wakacji i ferii (wypoczynek nad wodą, w górach).

 

Scenariusze na każdą godzinę zajęć (wykonane w standardzie konspektu lekcji) zawierają dużo rysunków, plansz i innych atrakcyjnych form nauczania (np. rebusy, krzyżówki, zgadywanki dla młodszych oraz tabelki i testy dla starszych).

 

Duża część programu skupia się na zagrożeniach cywilizacyjnych i opisuje bezpieczne zachowania w czasie prawdziwych sytuacji kryzysowych, związanych np. z pożarem. W ramach zajęć planowane są również ćwiczenia ewakuacji dzieci z placówek edukacyjnych. Osobny temat to zagrożenia i propozycje bezpiecznych zachowań podczas imprez masowych. Katastrofa budowlana lub pożar niosą ze sobą ogromne zagrożenie, ale czasem nawet nieuzasadniony wybuch paniki może także stanowić śmiertelne zagrożenie dla jej uczestników.

 

Program pozwoli więc na przygotowanie młodych ludzi do właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia podczas różnorakich awarii, klęsk żywiołowych i katastrof. Pomoże też uchronić młodych ludzi przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Powrót na górę strony