"Kręci mnie bezpiczeństwo nad wodą" w Nadrzeczu - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Kręci mnie bezpiczeństwo nad wodą" w Nadrzeczu

Dziś młodzież wypoczywającą w ośrodku NADRZECZE w Broku odwiedzili policjanci, przedstawicielka PSSE oraz Strażak. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” odbywającej się pod Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Podczas spotkania propagowano bezpieczeństwo podczas spędzania wolnego czasu nad wodą.

Policjanci podczas prelekcji omówili zasady bezpiecznego wypoczynku oraz uprawiania sportów wodnych na zbiornikach wodnych, jeziorach i rzekach. Omówiono zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą i terenach przywodnych oraz przestawiono najczęstsze przyczyny utonięć na terenie naszego kraju. Wskazano miejsca w których można się bezpiecznie kąpać. Omówiono konsekwencje prawne kąpania się na „dzikich kąpieliskach”. Ponadto funkcjonariuszka rozmawiała o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z uwzględnieniem obowiązku używania odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Z młodzieżą rozmawiano o zagrożeniach związanych z zażywaniem dopalaczy i narkotyków. W rozmowach z opiekunami na temat środków odurzających wykorzystano walizkę profilaktyczną.

Przedstawicielka PSSE omówiła profilaktykę zatruć pokarmowych, chorób odzwierzęcych oraz przedstawiła zasady bezpiecznego opalania. Ponadto przypomniała o zagrożeniu zatruciem grzybami oraz innymi roślinami.

Natomiast Strażak omówił sposób udzielania pierwszej  pomocy ofiarom utonięć.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony