Grudniowe działania ostrowskich policjantów - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grudniowe działania ostrowskich policjantów

W ostatnim miesiącu 2017r. ostrowscy policjanci przeprowadzą działania pod nazwą "STOP-TRZEŹWOŚĆ'', ''BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH'', ''PASY KOMÓRKA'', ''BEZPIECZNY NIECHRONIONY'' oraz "WIDOCZNY NA DRODZE - BEZPIECZNY PO ZMROKU". Działania będą prowadzone w toku codziennej służby.

Działania ''STOP-TRZEŹWOŚĆ''.

Z prowadzonych analiz wynika, iż jednym z problemów i zagrożeń współczesnej motoryzacji jest uczestnictwo w ruchu drogowym nie tylko osób nietrzeźwych ale także będących pod działaniem środków odurzających i działających podobnie do alkoholu.
Zagrożenie w ruchu drogowym, jakie powodują nietrzeźwi kierujący jest zjawiskiem mającym bardzo negatywny wydźwięk społeczny. Częstość ujawniania tego typu przypadków na naszych drogach nadal wskazuje na potrzebę podejmowania zdecydowanych działań ze strony Policji oraz wyrobienia przekonania wśród kierujących, że jazda pod wpływem alkoholu jest zjawiskiem szkodliwym i społecznie nieakceptowanym.
W czasie prowadzonych działań policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości kierowców a także w uzasadnionych przypadkach wykonywać testy na zawartość substancji psychoaktywnych.
Apelujemy do kierowców o rozwagę, nie wsiadanie do pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
Przypominamy, że za jazdę po alkoholu grożą konsekwencje karne oraz utrata prawa jazdy.
Kierujący pod wpływem alkoholu narażają nie tylko swoje zdrowie i życie ale także zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego.
Podejmowane przez Policję działania maja na celu zapobieganie uczestnictwu w ruchu nietrzeźwych kierowców, zwiększenie wrażliwości i wzmocnienie w społeczeństwie braku akceptacji dla tego typu zachowań.

 

Działania "WIDOCZNY NA DRODZE - BEZPIECZNY PO ZMROKU"

Aby zmniejszyć liczbę wypadków na drogach naszego powiatu i poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów policjanci ostrowskiej drogówki będą kontynuuować akcję „Widoczny na drodze- bezpieczny po zmroku”.

Pamiętajmy, że wieczorem bez odblasku jesteśmy praktycznie niewidoczni dla kierowców. Brak elementu odblaskowego sprawi, że kierowca dostrzeże pieszego lub rowerzystę z odległości zaledwie 35 metrów. Tymczasem jeden mały odblask wystarczy, aby dystans ten zwiększyć niemal dziesięciokrotnie! W ten sposób kierowca zyskuje kilka cennych sekund na reakcję i bezpieczne ominięcie. Niezmiernie ważne jest, aby piesi, dla własnego dobra, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe. Pamiętajmy, że zgodnie ze zmienionymi przepisami kodeksu drogowego poruszając się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym mamy obowiązek używania elementów odblaskowych. Używając elementów odblaskowych dbamy o własne bezpieczeństwo. Rowerzystom przypominamy o obowiązkowemu wyposażeniu roweru tj. oświetleniu z przodu i tyłu jednośladu.

 

Działania "BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH".

Jednym z priorytetowych działań ostrowskiej Policji jest ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych,ale również godzących w ich bezpieczeństwo. Szczególnej uwagi wymaga obszar wyznaczony przez znak  "D-6" - przejście dla pieszych. Miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezpieczeństwa dla pieszych. To tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu.
Należy pamiętać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych!

Działania będą prowadzone w dniach:

- 6 grudnia

- 12 grudnia

- 21 grudnia

- 27 grudnia

 

Działania "PASY KOMÓRKA".

Celem działań jest ograniczenie zjawiska niekorzystania z pasów bezpieczeństwa, fotelików do przewozu dzieci oraz używania telefonów komórkowych w trakcie jazdy. Zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych podróżujących bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz dzieci przewożonych bez właściwych zabezpieczeń. Chcemy wpłynąć na świadomość kierowców i pasażerów w zakresie stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń służących do przewożenia dzieci.

Wszelkie tego typu działania policyjne są podyktowane szeroko rozumianym bezpieczeństwem na drogach oraz podniesienie świadomości kierowców i pasażerów jak ważne jest przestrzeganie przepisów w tym zakresie.

Działania będą prowadzone w dniach:

-7 grudnia

- 15 grudnia

-19 grudnia

-29 grudnia

 

Działania "BEZPIECZNY NIECHRONIONY".

Celem działań "Bezpieczny Niechroniony" jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom a także przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji spowodowanych przez pieszych to wejście na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu-przeszkody oraz przebieganie przez jezdnię.
Przypominamy rowerzystom o obowiązku posiadania sprawnego roweru tj. oświetlenia z przodu i tyłu jednośladu oraz sprawnych hamulcach. Podczas wieczornej jazdy rowerem kamizelka odblaskowa dodatkowo poprawi  naszą widoczność a co za tym idzie i bezpieczeństwo. Natomiast pieszym przypominamy o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Działania będą prowadzone w dniach:

-4 grudnia

- 13 grudnia

-18 grudnia

-28 grudnia

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

 

Powrót na górę strony