Kalinowskie dzieci mówią STOP PRZEMOCY - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kalinowskie dzieci mówią STOP PRZEMOCY

29 września ostrowscy policjanci spotkali się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” i nawiązywało do Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy obchodzonego 2 października 2017 roku.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się od policjanta, czym jest przemoc, agresja, poznali ich rodzaje oraz jakie zachowania świadczą, iż jesteśmy ich świadkami. Następnie funkcjonariusze omówili czym jest przemoc rówieśnicza, zjawisko bullyingu oraz  formy i narzędzia cyberprzemocy.

W dalszej części spotkania omówiono konsekwencje prawne stosowania przemocy rówieśniczej przez osoby małoletnie na przykładach zaczerpniętych z prasy oraz ogólnopolskich mediów. Na zakończenie tej części spotkania uczniowie dowiedzieli się jak należy postępować w chwili zostania ofiarą przemocy. Policjanci wskazali placówki i instytucje pomocowe gdzie należy szukać pomocy.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.  W trakcie wizyty uczniowie zadawali wiele pytań, na które odpowiadali policjanci.

W trakcie spotkania funkcjonariusze  wykorzystali prezentację multimedialną, filmy edukacyjne związane z tematyką przemocy, cyberprzemocy oraz bullyingu.

W drugiej części spotkania Pan Józef Marek Jastrzębski ze Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej omówił zagrożenia związane z sytuacjami kryzysowymi oraz przeprowadził konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  Dzieci posiadające największą wiedzę na ten temat  zostały nagrodzone książkami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

W trzeciej części spotkania wyłoniono 4 laureatów konkursu plastycznego pn. „Kalinowskie dzieci mówią Stop Przemocy”. Laureatami konkursu zostali Weronika Dębek, Rafał Zadrożny, Kacper Tomczyk i Artur Wardaszka. Nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kalinowie. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony