Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Ugniewie - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Ugniewie

2 października ostrowscy policjanci odwiedzili uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ugniewie. Wizyta związana była z obchodami Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy i odbyła się w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny.

Spotkanie podzielone zostało na 3 częsci. W pierwszej części uczniowie przedstawili swoim rówieśnikom za pomocą prezentacji multimedialnej jak się czuje ofiara przemocy w szkole oraz domu. Młodzież ponadto przypomniała uczniom kodeks szkoły bez przemocy. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ugniewie od kilku lat posiada certyfikat „Szkoły bez przemocy”

W drugiej części dzieci przygotowały część artystyczną skierowaną do swoich kolegów i koleżanek oraz zaproszonych gości. Dzieci skupiły się na przemocy na drodze oraz bezpieczeństwu w ruchu drogowym – pieszych i rowerzystów. Jedną z atrakcji była przygotowana przez młodych artystów rewia mody z elementami odblaskowymi. Uczniowie podczas swoich występów wykazali się dużymi zdolnościami aktorskimi.

Trzecia część spotkania rozpoczęła się od wręczenia przez funkcjonariusza certyfikatu B&N koordynatorowi ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym pani Monice Radeckiej.

W dalszej części spotkania policjant omówił za pomocą prezentacji multimedialnej i filmów edukacyjnych zjawisko agresji, przemocy i jej rodzaje, przemocy rówieśniczej oraz scharakteryzowano formy i narzędzia cyberprzemocy.

Następnie funkcjonariusz omówił konsekwencje prawne stosowania przemocy rówieśniczej przez osoby małoletnie na przykładach zaczerpniętych z prasy oraz ogólnopolskich mediów. Na zakończenie tej części spotkania uczniowie dowiedzieli się jak należy postępować w chwili stania się ofiarą przemocy oraz wskazano placówki i instytucje pomocowe gdzie należy szukać pomocy.

Ponadto policjant scharakteryzował uczniom zjawisko przemocy w rodzinie.

Dla najmłodszych uczniów przygotowano niespodziankę w postaci wizyty maskotki ostrowskiej komendy –Liska z którym dzieci chętnie pozowały do zdjęć.

Po spotkaniu z dziećmi funkcjonariusz przeprowadził spotkanie z radą pedagogiczną na temat przemocy seksualnej stosowanej wobec dzieci.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony