Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie ostrowskim - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie ostrowskim

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala mieszkańcom powiatu ostrowskiego na zgłaszanie wszelkich nieprawidłowych zjawisk występujących w najbliższym otoczeniu.

Do 4 stycznia ostrowscy Policjanci odnotowali 816 zgłoszeń, z czego 332 potwierdzono a 441 niepotwierdzono, 3 zgłoszenia są w trakcie weryfikacji, potwierdzono i wyeliminowano 32, 8 stanowiło żart lub pomyłkę.
Mieszkańcy powiatu ostrowskiego najczęściej zgłaszają spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - 224, przekroczenie dopuszczalnej prędkości - 204 oraz nieprawidłowe parkowanie - 140.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.  Mieszkańcy powiatu ostrowskiego mają świadomość, że bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu zależy również od nich.
Przypominamy, że aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową powiatowej. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko chwilę. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie trafi do odpowiedniej komórki Policji.
Pamiętajmy, że z mapy należy korzystać rozsądnie. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Kateogorie zagrożeń:

- żebractwo

- nielegalne rajdy samochodowe

- nieprawidłowe parkowanie

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

- niewłaściwa infrastruktura drogowa

- kłusownictwo

- przekraczanie dozwolonej prędkości

- zła organizacja ruchu

-nieprawidłowe oznakowanie drogi

-zdarzenia z udziałem zwierząt leśnych

- akty wandalizmu

- miejsce grupowania się małoletnich

- dzikie wysypiska śmieci

- używanie środków odurzających

- dzikie kąpieliska

- nielegalna wycinka drzew

- niestrzeżone przejście przez tory

- poruszanie się po terenach leśnych kładami

- znęcanie się nad zwierzętami

- niszczenie zieleni

- walęsające sie bezpańskie psy


Nie zapominajmy, że zgłoszenia  w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpią potrzeby pilnej interwencji Policji gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzkie. W tych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony