Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrowscy policjanci włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Już od najbliższego poniedziałku 19 lutego ostrowscy policjanci włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 19 do 23 lutego w godzinach od 16:00-18:00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Chopina 2B w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone będą dyżury przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorskiej Służby Sądowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Cele główne: zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Cele pośrednie: świadczenie ofiarom przestępstw pomocy doraźnej i długofalowej, zapobieganie wtórnej wiktymizacji, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,ograniczenie tzw. ciemnej liczby przestępstw, zaktywizowanie podmiotów pozapolicyjnych do podjęcia działań w zakresie pomocy ofiarom przestępstw, budowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Adresatami kampanii są  osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby najbliższe oraz świadkowie, osoby, które chciałyby poszerzyć swą wiedzę z zakresu praw i obowiązków ofiar przestępstw.

 

Zapraszamy

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony