Aktualności

Narkotyki, dopalacze- nie tędy droga – młodzieżowa debata w Starym Lubiejewie.

15 lutego 2018 rokuj w ZS CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Starym Lubiejewie odbyła się międzyszkolna debata młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. To wydarzenie rozpoczyna cykl spotkań w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze- nie tędy droga” prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W debacie uczestniczyli: Pan Robert Jakubik zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW, Pani Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Andrzej Kulmatycki Dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty Warszawie, Pan Michał Giers p.o. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce, Pani Bogumiła Jarka st. wizytator KO w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, Pani Anna Wiktorska wizytator KO w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, Pani Danuta Zalewska starszy wizytator KO w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, Pani Danuta Bilińska wizytator KO w Warszawie Delegatura w Ostrołęce.

Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu reprezentowali: Pan podinsp. Witold Krawczyk Naczelnik Wydziału Prewencji, Pani podkom. Irmina Małek-Przepiórka Specjalista Wydziału Prewencji, Pan kom. Adam Roguski. Z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej : I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł. insp. Mariusz Okulus, st. sierż. Marzena Laczkowska Rzecznik Prasowy, st. sierż. Łukasz Kuliś oraz st.sierż. Marcin Jeliński z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji, asp. Marek Kaczmarczyk Dzielnicowy Rejonu Gminy Wąsewo

Wśród gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli lokalnego samorządu oraz instytucji zajmujących się zagrożeniami wynikającymi z zażywania narkotyków i dopalaczy: Pani Urszula Wołosiewicz Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, Pani Agata Stachacz Sekretarz Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka, Pani Joanna Rudzka - Wiśniewska Inspektor d/s Patologii Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Krystyna Skibicka Dyrektor Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Iwona Stachowiak z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej , Pani Elżbieta Pęksa, Starszy Asystent Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Sylwia Śladewska Stanowisko do Spraw Profilaktyki Uzależnień Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Pani Bożena Krajewska Frączyk Asystent Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Małgorzata Dąbrowska Asystent Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Marta Ciężka Asystent Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Do wzięcia udziału w debacie zaproszono dyrekcję, pedagogów oraz młodzież z 17 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego.


Zaproszonych gości przywitała Pani Bogumiła Jarka która następnie przekazała głos przedstawicielowi MRiRW  Panu Robertowi Jakubikowi oraz Pani Dorocie Skrzypek i Panu podinsp. Witoldowi Krawczykowi. Naczelnik Wydziału Prewencji Pan podinsp. Witold Krawczyk omówił inicjatywę debat „Narkotyki, dopalacze- nie tędy droga” będącą efektem współpracy I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji Pan insp. Marka Świszcza oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Aureli Michałowskiej. 

Po przemówieniach głos zabrała młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie wykonując montaż słowno-muzyczny „Dogonić życie”. Po spektaklu uczniowie tej samej szkoły zaprezentowali tzw. „dobre praktyki” realizowane na terenie placówki w zakresie profilaktyki uzależnień dot. m.in. spotkań z policjantami, różnego rodzaju akcji i działalności charytatywnej a także sportu i zdrowego trybu życia.

W dalszej części debaty uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika wykonali dramę „Życie to droga, wybierz odbpowiednią ściężkę”.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny w którym kolejno wystąpili Pani Elżbieta Pęksa z PSS-E która zaprezentowała temat „Nowe narkotyki, Czy znasz prawdę o dopalaczach?”. W prezentacji przedstawiono jak niebezpieczne dla zdrowia i życia jest zażywanie dopalaczy których skład nigdy nie jest znany. Pani Elżbieta Pęksa przytoczyła przykłady zlikwidowanych na terenie naszego kraju "wytwórni" dopalaczy ukazując warunki w jakich są produkowane.

Następnie głos zabrał st.sierż. Łukasz Kuliś z KPP w Ostrowi Mazowieckiej który omówił „Odpowiedzialność prawną a przyszłość”. Funkcjonariusz wskazał przykłady jak zażywanie narkotyków wpłynęło na dalsze życie młodych ludzi którzy będąc pod ich wpływem popełnili najcięższe przestępstwa. Policjant w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ważne jest aby młodzież nie uciekała przed problemami ale starała się je rozwiązywać wspólnie z rodzicami, nauczycielami. Ważne jest aby dzieci utrzymywały dobry kontakt z rodzicami i miały świadomość, że z każdym problemem mogą się do nich zwrócić o pomoc. Przypomniał jak ważne jest w życiu posiadanie marzeń i dążenie do ich realizacji a także rozwijanie własnych pasji.

Panel dyskusyjny zamknęło wystąpienie Pani mgr. Iwony Stachowiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pt. „ Dbaj o własny rozwój. Unikaj zagrożeń”. W tej części Pani Psycholog zwróciła uwagę na ważny aspekt rozwoju intelektualnego i emocjonalnego człowieka. Wskazywała jak ważna w życiu każdego młodego człowieka jest chęć poznawania świata poprzez naukę. Ponadto przypomniała, że poza rozwojem intelektualnym duży wpływ na dorosłe życie ma rozwój inteligencji emocjonalnej np. poprzez wolontariat gdzie poświęcamy swój czas innym osobom. 

Po prezentacjach uczestnicy debaty mieli okazję zadać pytania prelegentom. Cieszy fakt, że najwięcej pytań miała młodzież. W głównej mierze dotyczyły one sposobów pomocy osobom uzależnionym, wpływu narkotyków i dopalaczy na zdrowie i życie a także konsekwencji prawnej zażywania środków odurzających. Na zakończenie Dyrektor ZS CKR w Starym Lubiejewie Pan Roman Malicki gospodarz spotkania podziękował wszystkim osobom które były zaangażowane w organizację debaty.

st.sierż. Marzena Laczkowska 

 

Powrót na górę strony