Cykl debat "Narkotyki, dopalacze- Nie tędy droga" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Cykl debat "Narkotyki, dopalacze- Nie tędy droga"

Data publikacji 13.04.2018

Ostrowscy policjanci kontynuują cykl debat na terenie naszego powiatu pt."Narkotyki, dopalacze - Nie tędy droga!". Od połowy lutego do połowy kwietnia w debatach udział wzięło już ponad 1000 osób, ponadto funkcjonariusze prowadzą spotkania z radami pedagogicznymi oraz wywiadówki z rodzicami na temat szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy przez młodzież.

6 kwietnia w SP Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się kolejna debata pt. "Narkotyk, dopalacze - Nie tędy droga!". Głównym celem debaty było uświadomienie młodzieży co do szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy oraz zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji prawnych, społecznych oraz rodzinnych zażywania substancji psychiaktywnych.

W debacie uczestniczyli Radny Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej Pan Robert Krajewski, Pan Rafał Zęgota Dyrektor Wydziału Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miasta w Ostrowi Maz., z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej st.sierż. Łukasz Kuliś, dzielnicowi st.sierż. Piotr Nowosielski, mł.asp. Marek Morawski, z Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej Panie Elżbieta Pęksa oraz Małgorzata Dąbrowska a także młodzież klas II i III gimnazjum, dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły.

Moderatorem debaty była pani Beata Brzostek - pedagog szkolny.

Pierwszą część spotkania stanowiła prelekcja pani Elżbiety Pęksy z PSSE w Ostrowi Mazowieckiej która dot. m.in pojęcia oraz składu dopalaczy. Następnie st. sierż. Łukasz Kuliś z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przedstawił treści profilaktyczne związane z bezpieczeństwem uczniów i odpowiedzialnością karną nieletnich. Dla młodziezy przygotowano prezentację multimedialną pt. "odpowiedzialność prawna a przyszłość", filmy profilaktyczno – edukacyjne: pn. "Dopalacze niszczą życie" – film ostrowskiej grupy PaT, "Mocarz" oraz "Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!".

Uczniowie poznali historie ludzi, którzy zażywali narkotyki oraz dowiedzieli się o konsekwencjach zarówno zdrowotnych, społecznych jak i rodzinnych będących efektem zażywania środków psychoaktywnych. 

Debatę zakończyła Pani Wicedyrektor Ewa Subda dziękując prelegentom za wystąpienie oraz wszystkim zaangażowanym uczniom oraz pracownikom szkoły za wkład wniesiony w przygotowanie debaty szkolnej.

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony